Falck får brandslukningskontrakt til 215 mio. kr. uden udbud

Falck-stationen i Skive

Falck skal også i de næste 10 år stå for brandslukningen i Skive, Holstebro og Struer kommuner. Det er Nordvestjyllands Brandvæsen, som har besluttet at indgå en ny kontrakt med Falck, der får virkning fra 1. januar 2021. Det sker uden et udbud, da brandvæsenet har vurderet, at ingen andre end Falck vil kunne løfte opgaven. Kontrakten har en samlet værdi på 215 mio. kr.

Nordvestjyllands Brandvæsen oplyser, at brandvæsenet har foretaget en grundig undersøgelse af markedet for brandslukning – og konstateret, at Falck er den eneste mulige leverandør.

Samtidig konstaterer brandvæsenet, at selv hvis der skulle være nogle hidtil ukendte, hypotetiske leverandører, så ville det ikke gøre en forskel. Brandvæsenets krav er nemlig, at deres leverandør af brandslukning skal stille med egne brandstationer og eget materiel, når den nye kontrakt starter den 1. januar 2021. Og det vil ikke være muligt for andre end Falck. Derfor indgås kontrakten med Falck uden et forudgående udbud.

Kontrakten omfatter brandslukning i Skive, Holstebro og Struer kommuner. Den får en løbetid på 10 år og en samlet kontraktværdi på 215 mio. kr. Det oplyser Nordvestjyllands Brandvæsen.

Kontrakten vil dog først blive indgået efter udløb af en standstill-periode på 10 kalenderdage, hvor der kan klages over beslutningen. Indgåelsen af kontrakten sker endvidere under forudsætning af, at der ikke inden indgåelsen er indkommet nye oplysninger om mulige andre leverandører. Efter udløbet af standstill-perioden træffer Nordvestjyllands Brandvæsens bestyrelse den endelige beslutning om, hvorvidt kontrakten skal indgås.

Annonce