Aarhus Brandvæsen mangler 4,2 mio. kr. for at kunne opretholde serviceniveauet

Google Maps
Brandstationen i Ny Munkegade i Aarhus.

Hvis Aarhus Brandvæsen skal kunne opretholde det nuværende serviceniveau, så skal brandvæsenets budget øges med 4,2 mio. kr. om året. Årsagen er dels, at brandvæsenet de seneste år har fået tilført en række nye opgaver, dels at udgifterne til især brandvæsenets deltidsstyrke er steget kraftigt. Brandvæsenet kan dog få svært ved at få de ekstra penge, for Aarhus Kommune har besluttet, at der skal være nulvækst i kommunens serviceudgifter og at der ikke bliver mulighed for budgetudvidelser i 2012.

Siden 2008, hvor den seneste plan for det risikobaserede kommunale redningsberedskab i Aarhus Kommune blev vedtaget, er Aarhus Brandvæsens dimensionering ændret på flere områder, både i form af materielanskaffelser og i form af nye opgaver. Derfor skal planen nu revideres igen, og som noget nyt ønsker brandvæsenet, at den også kommer til at omfatte brandvæsenets opgaver indenfor blandt andet redningsområdet.

Vurderingen hos Aarhus Brandvæsen er, at hvis det serviceniveau, som er oparbejdet siden 2008, skal opretholdes, vil det kræve, at brandvæsenet får udvidet sit budget med 4,2 mio. kr. om året.

Reelt har brandvæsenet faktisk haft brug for de ekstra penge i flere år. Både i 2008 og 2009 overskred brandvæsenet således sit budget med 1,5 mio. kr., og i 2010 undgik brandvæsenet kun en tilsvarende overskridelse ved at lade stillinger stå ubesatte.

Samtidig er en del af udgifterne til det højere serviceniveau blevet finansieret ved at brandvæsenet har sparet på vedligeholdelsen af bygninger. Det er imidlertid sket ud fra en forventning om, at brandvæsenet indenfor en kortere årrække ville få en ny hovedbrandstation, der skulle erstatte stationen på Ny Munkegade og beredskabscenteret Kirstinesminde, men kommunens økonomiske situation gør, at brandvæsenet nu vurderer, at en ny hovedstation ikke bliver en realitet indenfor en overskuelig fremtid – og derfor går det ikke længere at nedprioritere bygningsvedligeholdelsen.

Dyrere deltidsbrandfolk og nye opgaver

Når Aarhus Brandvæsen har behov for yderligere 4,2 mio. kr., så hænger det sammen med, at der på tre hovedområder er behov for flere ressourcer.

Først og fremmest har udgifterne til brandvæsenets deltidsstyrke været stigende, og her mangler der nu 975.000 kr. Deltidsstyrken har været dyrere at holde i drift end brandvæsenet hidtil har ventet, od det skyldes især, at de deltidsbrandfolk, som er tilknyttet Ny Munkegade-stationen, tilkaldes oftere end forudsat samt at det har været nødvendigt at udvide deltidsstyrken på stationen i Lystrup. Deltidsstyrken påvirkes også af, at brandvæsenet har fået tilført flere opgaver, ligesom udgifterne til uddannelse af deltidsbrandfolkene er steget.

Brandvæsenet vurderer, at de øgede udgifter vil være permanente, og at budgettet for deltidsstyrken altså derfor skal øges med en lille million om året.

Driften af det særlige beredskab på Aarhus Oliehavn – der blev opgraderet efter en alvorlig ulykke i Buncefield i England i 2005 og flere alvorlige hændelser i oliehavnen – har også vist sig at være omkring dobbelt så dyr som oprindeligt skønnet. Derfor ønsker brandvæsenet på dette område at få tilført godt 1 mio. kr. En anden ny opgave, frigørelse af fastklemte, koster brandvæsenet 390.000 kr. om året, mens opretholdelsen af et bådberedskab til redningsopgaver i søer, moser, åer og havne koster 240.000 kr. om året.

Endvidere påpeger Aarhus Brandvæsen, at indsatsen siden 2008 er øget på flere områder. Det gælder et ammoniakberedskab, der koster 320.000 kr., et dykkerberedskab til 200.000 kr. og indsatser ved uheld med farlige stoffer, inkl. terrorberedskabet, hvor udgifterne er steget med 420.000 kr.

Det er imidlertid ikke kun Aarhus Brandvæsens egne to stationer, som påvirkes af de øgede udgifter. Også Falcks brandberedskab på Trindsøvej skal bruge flere ressourcer på uddannelse og øvelser som følge af de nye opgaver, og derfor forventer Aarhus Brandvæsen, at regningen til Falck stiger med 700.000 kr. om året.

Med en forventning om et øget overskud på brandvæsenets uddannelsesaktiviteter på 120.000 kr. lander den samlede ekstraregning dermed på 4.195.000 kr.

Kommunen har afvist budgetudvidelser

Det bliver dog ikke helt let for Aarhus Brandvæsen at få udvidet sit budget. I Aarhus Kommunes budget for 2012-2015 er det således forudsat, at der ikke kan indarbejdes budgetudvidelser, og kommunen har tillige fastlagt en ramme, der indebærer nulvækst i kommunernes serviceudgifter fra 2011 til 2012.

Ifølge Aarhus Brandvæsen vil alternativet til en budgetudvidelse være, at serviceniveauet reduceres. Det vil i så fald være beredskabet på oliehavnen, bådberedskabet eller de områder, hvor indsatsen er øget, som skal skæres ned eller helt væk. Konsekvensen vil dog kunne blive øget ventetid for tilskadekomne, anvendelse af mindre effektive indsatsmetoder og at opgaver ikke kan løses af Aarhus Brandvæsen selv, men må afvente ekstern assistance, påpeger brandvæsenet.

I første omgang skal brandvæsenets ønske om en budgetudvidelse behandles på et fællesmøde mellem magistraten i Aarhus Kommune og kommunens økonomiudvalg.

Annonce