Google Maps
Brandvæsen

Vil samle Østjyllands Brandvæsens hovedsæde i nye lokaler

Meget tyder på, at det kommende Østjyllands Brandvæsen får hovedsæde i nyindrettede lokaler på Bautavej i Aarhus. Det vil give mulighed for at sælge Aarhus Brandvæsens ejendom på Kirstinesmindevej, som forventes at indbringe hele 100 mio. kr. Den indtægt kan til gengæld bidrage til at rette op på en meget stor ubalance i beredskabsøkonomien i Aarhus.

Google Maps
Brandvæsen

Foreslår flytning af brandstationen i Aarhus

Når byrådspolitikerne i Aarhus mødes onsdag, skal de tage stilling til et forslag om flytning af både brandstation og politistation i Aarhus. Det er Det Konservative Folkeparti, som foreslår, at brandstationen flyttes væk fra midtbyen og i stedet placeres tæt på Ringvejen, hvor brandvæsenet kommer tættere på den aarhusianske infrastruktur.

Google Maps
Brandvæsen

Nyt østjysk beredskab skal dække 407.000 borgere

Fra 1. januar 2016 skal et nyt østjysk beredskab dække kommunerne Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø med i alt ca. 407.000 indbyggere. Det er i hvert fald de fire kommuners hensigt, og beredskabet kan blive endnu større, for Horsens og Hedensted kommuner er også inviteret til at deltage i samarbejdet, som dermed kan nå op på at dække 540.000 borgere.

Google Maps
Brandvæsen

Brandvæsen fik stjålet frigørelsesudstyr

Ved et indbrud natten mellem torsdag og fredag har Aarhus Brandvæsen fået stjålet frigørelsesudstyret fra en redningsvogn på brandstationen i Lystrup. Brandvæsenet vurderer, at tyveriet af udstyret – som har en værdi på ca. 200.000 kr. – er velplanlagt og at udstyret måske skal bruges til at begå ny kriminalitet.

Google Maps
Brandvæsen

Aarhus Brandvæsen ønsker ekstra slukningstog

Antallet af indbyggere i Aarhus Kommune er støt stigende, og det sætter de to nuværende 1-minuts-slukningstog under pres. Derfor ønsker Aarhus Brandvæsen, at der inden for kort tid investeres i et tredje 1-minuts-slukningstog, som samtidig skal kompensere for, at det er blevet meget vanskeligt at rekruttere deltidsbrandfolk. Politikerne har da også accepteret, at der iværksættes en analyse – som også skal omfatte behovet for en redningslift til baggårde, en flytning af brandvæsenets uddannelsescenter samt etablering af en bagvagtsordning for indsatslederne.

Google Maps
Præhospital

Gode erfaringer med hjertestarterenhed i Aarhus

Region Hovedstaden og Københavns Brandvæsen har indgået en aftale om, at brandvæsenet fremover skal rykke ud som first respondere ved hjertestop, hvis brandfolkene kan nå hurtigere frem end ambulancen. Aarhus Brandvæsen har i en årrække drevet en hjertestarterenhed, og her er erfaringerne med ordningen gode.