Lovforslag: Kommunerne skal ikke længere godkende ændringer af dimensionering

I dag skal den samlede kommunalbestyrelse altid behandle ethvert forslag om ændringer af den risikobaserede dimensionering af kommunens brandvæsen. Men fremover kan beredskabskommissionerne i de fælleskommunale beredskabsenheder selv godkende ændringerne – uden at politikerne i ejerkommunerne bliver inddraget. Det fremgår af et helt nyt ændringslovforslag fra forsvarsministeren.

Når den risikobaserede dimensionering – der fastsætter størrelsen af kommunens beredskab – ønskes ændret, så skal ændringerne i dag først behandles i beredskabskommissionen i det (typisk) fælleskommunale beredskab, hvorefter ændringerne skal godkendes af kommunalbestyrelserne i alle ejerkommunerne.

Fremover kan kommunerne imidlertid beslutte, at de lokale politikere i ejerkommunerne ikke skal involveres i beslutningerne om at ændre dimensioneringen. Efter ønske fra KL har forsvarsminister Peter Christensen (V) nemlig netop fremsat et forslag, der ændrer i det allerede verserende lovforslag om tilpasning af beredskabsloven. Og efter ændringsforslaget kan kommunerne fremover beslutte, at det er den fælleskommunale beredskabskommission, som endegyldigt kan godkende ændringer af den risikobaserede dimensionering.

Ændringsforslaget indebærer også en væsentlig ændring i forhold til den udtalelse, som Beredskabsstyrelsen udarbejder, når en kommune ønsker at ændre den risikobaserede dimensionering. I udtalelsen kommer Beredskabsstyrelsen med vurdering af, om ændringerne er beredskabsfagligt forsvarlige, og udtalelsen skal forelægges for kommunalbestyrelsen sammen med den risikobaserede dimensionering. Men fremover kan de fælleskommunale beredskaber nøjes med at forelægge Beredskabsstyrelsens udtalelse for beredskabskommissionen.

Annonce