Vil lægge tre indsatsledervagter sammen til een

Arkivfoto: Kim Matthäi Leland

Faxe og Stevns kommuner er langt fremme med planer om at etablere en fælles indsatsledervagt, som skal erstatte de tre nuværende indsatsledervagter. Et samarbejde – som i givet fald også vil omfatte brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling – vil give en samlet besparelse på over 800.000 kr., og samtidig får de enkelte indsatsledere flere udrykninger og dermed mere rutine.

I dag har Faxe Kommune to indsatsledervagter, som dækker henholdsvis den vestlige og den østlige del af kommunen. Indsatsledervagt Øst varetages af tre deltidsansatte indsatsledere, mens Indsatsledervagt Vest dækkes af tre fuldtidsansatte medarbejdere i beredskabet. Samlet koster de to vagtordninger ca. 500.000 kr. om året.

Stevns Kommune har kun en enkelt indsatsledervagt, som deles mellem en fastansat og tre deltidsansatte, hvilket koster 300.000 kr. om året.

Beregninger fra de to kommuner viser, at en fælles indsatsledervagt vil kunne varetages af en fastansat og to deltidsansatte indsatsledere. Det vil give en årlig omkostning på 266.000 kr. – og dermed en mærkbar besparelse.

Imidlertid indebærer forslaget om en fælles indsatsledervagt også, at der etableres en bagvagtsordning, som skal gøre beredskabet mere robust. Den nye bagvagt vil skulle tilkaldes, hvis der er flere samtidige indsatser, større eller længerevarende indsatser samt indsatser, hvor der skal være kommunal repræsentation til stede hos politiet (KSN) eller anden myndighed. Bagvagten skal deles mellem to fastansatte og vil koste 200.000 kr.

Flere opgaver for den enkelte indsatsleder

De to kommuner betoner, at selv om der årligt er omkring 450 alarmer i kommunerne tilsammen, så er det reelt kun ved omkring 10 af udrykningerne i hver kommune, at der er brug for indsatslederen.

Med en fælles indsatsledervagt vil antallet af udrykninger, hvor indsatslederen for alvor kommer i arbejde, blive fordoblet, og dermed opnås mere rutine. Til gengæld må borgerne i dele af vagtområdet vente i op til 30 minutter, inden indsatslederen er fremme, men kommunerne foreslår, at det håndteres ved, at alle holdledere opgraderes med uddannelse som tekniske ledere, så de kan fungere som indsatsledere, indtil vagthavende indsatsleder ankommer.

Samarbejde om brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling

Faxe og Stevns kommuner vil imidlertid også samarbejde indenfor brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling. De opgaver varetages i dag af tre ansatte i Faxe Kommune og to ansatte i Stevns Kommune. Begge steder står medarbejderne også for at administrere det frivillige beredskab.

Ved at samarbejde mener kommunerne, at de sikrer et højere fagligt niveau, som blandt andet skal opnås ved at sagsbehandlerne samles ét sted, så der kan foregå faglig sparring i forbindelse med sagsbehandlingen.

Vurderingen er, at den fælles normering for kommunerne skal være på en beredskabschef, som står for ledelse og bagvagt, samt tre beredskabsinspektører med uddannelse som brandtekniske byggesagsbehandlere, der indgår i indsatsledervagt og bagvagt samt varetager brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling. Endelig skal der være to deltidsansatte indsatsledere.

Selv om der altså dermed bliver en fælles ledelse af beredskaberne, så foreslår kommunerne, at der ikke etableres en fælles beredskabskommission.

Beskeden besparelse for Stevns Kommune

De samlede udgifter til indsatsledelse samt til de fastansatte medarbejdere, som varetager ledelse, brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling, er i dag på 2 mio. kr. i Faxe Kommune og 1,4 mio. kr. i Stevns Kommune. I en ny samarbejdsordning kan det reduceres til 1,233 mio. kr. i Faxe og 1,333 mio. kr. i Stevns. Dermed opnår Faxe Kommune – der som nævnt i dag har to indsatsledervagter – langt den største fordel med en besparelse på 767.000 kr., mens Stevns Kommune vil spare mere beskedne 67.000 kr.

Byrådene i de to kommuner skal senere på året tage stilling til, om samarbejdet skal etableres. Derefter vil ændringer i indsatsledervagten og indførelse af bagvagt skulle implementeres i kommunernes planer for den risikobaserede dimensionering, som skal revideres i år.

Annonce