Aarhus Brandvæsen sparer viceberedskabschefen væk

Google Maps
Brandstationen i Ny Munkegade i Aarhus.

Næste år bliver stillingen som viceberedskabschef i Aarhus Brandvæsen nedlagt. Det sker som følge af en ny spareplan, som de aarhusianske politikere har indgået aftale om. Samtidig med, at stillingen nedlægges, bliver brandvæsenets hidtidige chefvagtordning også afviklet. I stedet vil brandvæsenet forsøge at lave en frivagtordning med deltagelse af de operativt uddannede afdelingsledere. Brandvæsenet erkender, at den operative ledelse derved svækkes.

Aarhus Brandvæsen skal fra næste år spare omkring 0,5 mio. kr. om året, og de penge skal altså findes ved at nedlægge stillingen som viceberedskabschef. Viceberedskabschefens væsentligste funktioner er i dag at varetage tværgående opgaver og projekter, såvel internt som eksternt. Endvidere er viceberedskabschefen stedfortræder for beredskabschefen, herunder i den kommunale kriseledelse og operativt ved større indsatser i Aarhus Kommune.

Nedlæggelse af stillingen medfører blandt andet, at større, tværgående projekter i stedet skal placeres hos brandvæsenets afdelingsledere samt – som nævnt – at chefvagtordningen nedlægges. ”Generelt må det forventes, at den operative ledelse svækkes”, konstateres det i spareplanen.

Annonce