Aftale med nabobrandvæsener skal dække ferie-huller i Aarhus-vagtplan

Google Maps
Brandstationen i Ny Munkegade i Aarhus.

Deltidsbrandfolkenes ferie betyder, at der sommeren igennem er huller i vagtplanen hos Aarhus Brandvæsen. Men en ny aftale med tre nabobrandvæsener skal sikre, at Aarhus Brandvæsen kan trække på hjælp fra tre brandstationer, som også kan kaldes til standby i Aarhus, hvis de slukningstog, der bemandes med fuldtidsbrandfolk, er på opgaver.

”Ser man på vagtplanen, er der ikke deltidsfolk nok at kalde på hele tiden. Der er huller i planen. Det ser man også i andre deltidsstyrker i sommerperioder”, fortæller beredskabschef Lars Hviid fra Aarhus Brandvæsen til Århus Stiftstidende.

Det er baggrunden for den nye aftale, der omfatter Brand & Redning Skanderborgs station i Hørning, Brand og Redning Djurslands station i Hornslet samt Odder Brandvæsen. Hvis der mangler brandfolk i Aarhus, kan de tre stationer tilkaldes. ”Med den aftale vil vi med fælles hjælp kunne komme igennem sommeren, og derfor ser jeg ikke grund til bekymring”, siger Lars Hviid.

Hvis hjælpen skal komme fra Hørning, Hornslet eller Odder, vil det som udgangspunkt indebære, at udrykningstiden bliver længere. ”Derfor har vi aftalt med indsatslederne, at de kan trække deltidsstyrkerne ind fra de tre stationer til at stå stand by tidligere end de ellers ville gøre det – efter en konkret vurdering”, fortæller Lars Hviid til Århus Stiftstidende.

Aarhus Brandvæsen råder over slukningstog, der bemandes med fuldtidsbrandfolk, på hovedbrandstationen på Ny Munkegade og hos Falck på Trindsøvej. Og det er kun hvis disse slukningstog er optagede og der samtidig mangler deltidsbrandfolk, at det bliver aktuelt at kalde nabostationerne ind som standby.

Annonce