Gode erfaringer med hjertestarterenhed i Aarhus

Google Maps
Brandstationen i Ny Munkegade i Aarhus.

Region Hovedstaden og Københavns Brandvæsen har indgået en aftale om, at brandvæsenet fremover skal rykke ud som first respondere ved hjertestop, hvis brandfolkene kan nå hurtigere frem end ambulancen. Aarhus Brandvæsen har i en årrække drevet en hjertestarterenhed, og her er erfaringerne med ordningen gode.

Hjertestarterenheden i Aarhus bemandes med to mand fra Aarhus Brandvæsens døgnstyrke, der senest et minut efter alarmering afgår i et specialkøretøj. Enheden er et supplement til ambulancetjenesten i Aarhus Midtby, hvor brandvæsenet kan være hurtigt fremme på grund af den centrale placering af hovedbrandstationen i Ny Munkegade.

”Vi ser ordningen som en gevinst for alle parter. Borgerne får i første række en hurtigere hjælp og derved en større chance for overlevelse. Ambulancetjenesten møder ved ankomsten redningspersonale, som har iværksat førstehjælp. Samtidig er der kvalificeret mandskab til at assistere, så der ikke skal bindes flere præhospitale enheder på opgaven. Endvidere er det en god opgave for brandvæsenet, som får styrket mandskabets førstehjælpskompetencer og erfaring, hvilket er en gevinst ved andre opgaver som f.eks. færdselsuheld, personskader med mere”, fortæller beredskabsinspektør Jesper Hansen fra Aarhus Brandvæsen.

”På baggrund af de gode erfaringer fra ordningen i Aarhus og ikke mindst vores skandinaviske nabolande, hvor first responder-ordninger er udbygget i både land og by, kunne det være spændende at drøfte en udvidelse af beredskabet”, siger Jesper Hansen.

Det er Aarhus Brandvæsen, der driver enheden. Udkald foregår ud fra en konkret vurdering, som foretages på Region Midtjyllands AMK-vagtcentral. Enheden i Aarhus har været aktiveret 16 gange i 2013.

Annonce