Alle kommuner har nu godkendt etableringen af Beredskab Fyn

Byrådene i alle ni ejerkommuner har nu vedtaget at etablere Beredskab Fyn, der fra den 1. januar 2016 varetager beredskabsarbejdet på størstedelen af Fyn. Også organiseringen er faldet på plads, så de ni kommunale beredskaber fra nytår bliver til ét fælles beredskab, der har som mål, at borgerne ikke kommer til at mærke nogen forskel i forhold til i dag.

I det seneste halvandet år har repræsentanter for beredskaberne i ni fynske kommuner arbejdet med den nye organisering. Kun Middelfart Kommune står uden for Beredskab Fyn, da kommunen indgår i trekantsområdets beredskabssamarbejde.

Der har hele vejen rundt været stor opbakning og velvilje til at indgå i arbejdet med sammenlægningen af de ni beredskaber, og det har givet et styrket fynsk samarbejde allerede inden Beredskab Fyn er en realitet. Det mener Kenneth Muhs, der er borgmester i Nyborg og politisk ansvarlig for sammenlægningen:

”Jeg er først og fremmest glad for og stolt over, at vi nu er nået i mål med processen. Alle kommunalbestyrelser har godkendt organiseringen, og nu skal vi videre med det konkrete arbejde, så Beredskab Fyn allerede fra starten kan blive en succes og være en attraktiv fynsk arbejdsplads. Jeg er sikker på, at den nye organisering bliver til gavn for fynboerne. For nogle borgere vil sammenlægningen blive en forbedring, fordi beredskaberne får bedre muligheder for at rykke ud på tværs af kommunegrænser”, siger Kenneth Muhs.

Borgerne skal ikke mærke forskel

Mogens Bjerregaard er chef for Beredskab Fyn, og han er ikke i tvivl om succeskriteriet for det nye beredskab:

”Udadtil er målet for mig, at borgene ikke skal kunne mærke nogen forskel efter den 1. januar 2016. Vi omorganiserer redningsberedskabet på Fyn, men man skal stadig ringe 112, hvis det brænder”, siger Mogens Bjerregaard.

”Indadtil glæder jeg mig over, at ledere og medarbejdere efter en kæmpe indsats har nået at klargøre Beredskab Fyn, så vi fra den 2. januar 2016 kan samles i vores nye hovedkvarter i Odense, også selv om vi må bo lidt tæt, indtil vores tilbygning står færdig i sommeren 2016”, fortæller Mogens Bjerregaard.

Samling af opgaver skal sikre synergi

Det fælles fynske beredskab samler en del administrative opgaver, hvilket skal give en synergieffekt fremover.  Det drejer sig bl.a. om en fælles ledelse, som sikrer fælles strategi og effektiv ressourceudnyttelse. På det beredskabslovsmæssige område – bl.a. tilladelser og brandsyn – skal man fremover kun henvende sig ét sted, hvilket gør det nemmere for virksomheder og borgerne og sikrer, at afgørelser træffes efter samme kriterier.

Også beredskabets fælles vagtcentral og uddannelsescentre skal optimere ressourcerne til gavn for borgerne, ligesom en fælles strategi for de mange kommunale frivillige sikrer, at de i højere grad både kan bruges lokalt og i centralt styrede opgaver.

Beredskab Fyn holder konstituerende bestyrelsesmøde den 15. december 2015.

Annonce