Politikere i Gribskov Kommune ønsker at genetablere eget beredskab

Google Streetview
Brandstationen i Gilleleje. Arkivfoto

Det er ikke kun i Roskilde Kommune, at der er utilfredshed med et fælleskommunalt beredskab. I Gribskov Kommune skal politikerne mandag tage stilling til, om der skal igangsættes en proces, som vil føre til, at kommunen udtræder af Frederiksborg Brand & Redning. Indtil videre ser forslaget ikke ud til at kunne samle flertal, men i givet fald vil en udtræden først kunne ske i 2020.

Det er Enhedslisten og Socialdemokraterne samt lokallisten NytGribskov, der ønsker, at Gribskov Kommune udtræder af Frederiksborg Brand & Redning. I stedet vil de tre partier genetablere et selvstændigt beredskab og en lokal beredskabskommission. Årsagen er utilfredshed med det nye beredskabs serviceniveau og effektiviseringer.

Frederiksborg Brand & Redning blev med virkning fra 1. januar 2016 stiftet som et interessentskab med Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommuner som ejere. Men hvis Gribskov Kommune beslutter sig for en udtræden, vil det efter Frederiksborg Brand & Rednings vedtægter tidligst kunne ske med virkning fra 31. december 2020.

Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, der har flertal i byrådet, ser indtil videre ikke ud til at støtte forslaget fra Enhedslisten, Socialdemokraterne og NytGribskov, der konkret går ud på, at der skal igangsættes en proces med at hjemtage beredskabet til Gribskov Kommune. Venstre har tilkendegivet, at man ikke på nuværende tidspunkt har et tilstrækkeligt grundlag til at vurdere, om en udtræden vil være hensigtsmæssig, men at man ønsker at høre de lokale brandfolks synspunkter.

Annonce