Ambulancer flytter ind på brandstationen i Horsens

Til november flytter Responces fire ambulancer og 36 ambulancereddere ind på Horsens’ nye brandstation på Endelavevej. Responce får sine egne vagtlokaler, mens brand- og ambulancefolkene fremover skal deles om køkken og spiserum på brandstationen, der i forvejen også huser kommunens driftsgård.

I dag har Responce både hovedkontor og ambulancestation på Gotlandsvej i Horsens, men i løbet af november 2014 flytter ambulancerne altså fra Gotlandsvej til Horsens Service og Beredskabs garager på Endelavevej.

”Ved at bo sammen kommer ambulance- og beredskabspersonalet til at lære hinanden rigtig godt at kende, og det faglige fællesskab vil medføre en hurtigere og mere sikker indsats. For eksempel ved alvorlige motorvejsuheld, hvor rednings- og ambulancefolk skal samarbejde om at få folk fra ulykkesstedet”, siger service- og beredskabschef Jørgen Broch fra Horsens Kommune.

Han tilføjer, at der i forbindelse med flytningen opføres en pavillon på brandstationen, som skal benyttes af ambulancepersonalet til ophold i vagtperioderne. Ambulancefolkene og de vagthavende brandfolk får desuden fælles køkken og spiserum.

Ifølge Michael Sørensen, der er redningsdirektør i Responce, vil flytningen – ud over det faglige fællesskab på indsatsstedet – også betyde en bedre debriefing af medarbejderne i forbindelse med alvorlige ulykker. ”Som det er nu, skilles parterne, når opgaven er løst. Fremover vil ambulance- og redningsfolkene efterfølgende kunne tale sammen om hændelsen, hvilket har stor betydning for den fortsatte kvalitet i arbejdet. Den fælles debriefing kan desuden være en stor fordel for deltidsbrandfolkene, som ikke har så tæt en tilknytning til arbejdspladsen”, siger Michael Sørensen.

I alt flyttes fire ambulancer og 36 ambulancereddere til Endelavevej. Aftalen gælder i fem år.

Annonce