Brandvæsen

Fastholder kritik af manglende møde- og alarmeringsplaner

Skal Beredskabsstyrelsen tilkaldes ved ulykker på Lillebæltsbroerne? Det mener Fredericia Kommune ikke, da der kan trækkes på hjælp fra nabokommunerne. I en udtalelse fastslår Beredskabsstyrelsen, at styrelsen ”som udgangspunkt” ikke har grundlag for at drage kommunens vurdering i tvivl, men styrelsen fastholder sin anbefaling af, at det statslige beredskab inddrages.

Præhospital

Vil have beroligende musik i alle nye ambulancer

Det kan blive ganske normalt med beroligende musik i de nordjyske ambulancer, hvilket især kommer hjertepatienter til gode. I øjeblikket er ambulancekørslen i Nordjylland i udbud, og hvis det bliver Falck, der får kontrakten, så installerer redningskorpset musiksystemer i 15-20 nyindkøbte ambulancer.

Brandvæsen

Odsherred vil oprette frivilligt beredskab

Odsherred Kommune vil oprette et frivilligt beredskab, som skal kunne supplere det daglige beredskab ved større og specielle hændelser. Baggrunden er blandt andet stormen Bodil og den efterfølgende stormflod, hvor det samlede beredskab i Odsherred Kommune blev udsat for et stort pres – og hvor ressourcerne flere gange var presset til det yderste. Indtil videre har 15 interesserede tilkendegivet, at de gerne vil indgå i beredskabet.

Præhospital

Aalborg får ny landingsplads til akutlægehelikoptere

Akutlægehelikoptere og redningshelikoptere, der ankommer med patienter til Aalborg Universitetshospital, vil fremover skulle anvende en ny landingsplads, der etableres på Mølholmvej i Aalborg. Den nuværende landingsplads på Ralvej har nemlig vist sig at være uegnet til Forsvarets redningshelikoptere. Region Nordjylland vil i første omgang betale regningen, selv om man mener, at det burde være en statslig udgift.

Præhospital

Debatten om sjællandske akutlægebiler blusser op igen

Inden sommerferien skal Region Sjælland tage stilling til, om det nuværende præhospitale setup skal videreføres. Regionen valgte forrige år at satse på paramedicinere frem for akutlæger, og den forestående evaluering får nu debatten til at blusse op igen. En forsker mener, at Region Sjælland er for tyndt befolket til at lægebiler giver mening, men lægerne er uenige.

Præhospital

Alvorlige problemer med EH-101-helikopternes motorer

Forsvaret har konstateret alvorlige problemer med motorerne på EH-101-helikopterne, der anvendes som rednings- og transporthelikoptere. Problemerne indebærer, at der er risiko for, at motorerne går i stå under flyvning. Derfor har Forsvaret valgt at tage seks motorer ud af den operative drift, men redningshelikopterberedskabet opretholdes fuldt ud.

Google Maps
Brandvæsen

Brandfolk tager på forebyggende hjemmebesøg hos ældre

Inspireret af blandt andet projektet ”Nultolerance for dødsbrande” i Greve Kommune har Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab valgt at gå ind i kampen for at nedsætte antallet af dødsbrande. Fremover vil brandfolkene aktivt opsøge de borgere, der er særligt udsatte for brand i hjemmet, og som ikke nås med almindelige kommunikationsindsatser.