Ansættelse af flere brandfolk skal reducere overarbejde

Østjyllands Brandvæsen vil øge bemandingen i Aarhus-området med otte brandfolk, så brandvæsenet i alt har 76 brandfolk til de 16 døgnpladser. Dermed får Aarhus Nord-stationen en fast døgnbemanding på seks brandfolk i stedet for de fire, som indgår i beredskabet i dag. De ekstra brandfolk skal sikre, at overarbejde reduceres i videst muligt omfang.

Det er en udvidelse af budgettet på 2,5 mio. kr., som gør det muligt for Østjyllands Brandvæsen at bemande station Aarhus Nord på samme måde som de to andre fuldtidsstationer i Aarhus. Det betyder, at man undgår at slække på beredskabet i Sydbyen og City, hver gang station Aarhus Nord rykker ud, som det ellers sker i dag.

De to ekstra brandfolk på station Aarhus Nord vil dog ofte skulle flyttes til enten station City eller station Syd for at dække af for ferie, uddannelse eller sygdom.

Budgetudvidelsen vil også blive brugt op en udvidelse af bemandingen på vagtcentralen, så der er to operatører om natten fra den 1. september 2020. Endvidere sker der en opgradering af indsatslederordningen, så der er to indsatsledere på døgnvagt, ligesom der implementeres en døgndækkende operationschef-funktion på vagtcentralen fra 1. september 2020.

Udover de operative styrkelser sker der en professionalisering af indkøbs- og materielstyringen samt en indførelse af trivselsrelaterede tiltag for fuldtids- og deltidsstyrken og de frivillige. Det omfatter også en genindførelse af jubilæer og gratialer, som har været afskaffet siden 2016, men som fandtes i alle ejerkommunernes brandvæsener før sammenlægningen.

Annonce