Midlertidig brandstation placeres i Højbjerg

Google Streetview
Ejendommen på Søren Nymarks Vej 4 i Højbjerg

Når Østjyllands Brandvæsen fra 1. oktober 2018 hjemtager den brandslukning, som i dag udføres af Falck-stationen på Trindsøvej i Aarhus, så skal brandfolkene rykke ud fra en midlertidig brandstation på Søren Nymarks Vej i Højbjerg. Desuden har brandvæsenet lejet sprøjte, tankvogn og drejestige, der skal anvendes på stationen, indtil nye køretøjer leveres i 2019.

Den midlertidige brandstation placeres i lejede lokaler på Søren Nymarks Vej 4 i Højbjerg. Dermed placeres brandstationen længere syd for Aarhus by end den nuværende station på Trindsøvej. Det indebærer, at brandvæsenet vil kunne nå frem til flere borgere indenfor 10 minutter.

”Placeringen af den midlertidige Station Aarhus Syd passer perfekt med de beslutninger, der er truffet i byrådene i Skanderborg, Odder, Samsø og Aarhus om, at Østjyllands Brandvæsen skal udvikle sig med Østjylland. Vi glæder os til at tage stationen i brug 1. oktober, så sikkerheden uanset den fortsatte vækst er i højsædet”, siger beredskabsdirektør Lars Hviid, Østjyllands Brandvæsen.

Har lejet de nødvendige køretøjer

På sigt er det meningen, at der skal opføres en moderne fuldtidsbrandstation i den sydlige del af Aarhus – svarende til den station, der planlægges opført i Lisbjerg. Men i første omgang går en arbejdsgruppe med brandfolk i gang med at besigtige de bygninger, der skal danne rammen om den midlertidige station. Derefter skal arbejdsgruppen snarest udarbejde en plan for nødvendige ombygninger.

Station Aarhus Syd får som hidtil seks brandfolk i 1-minutsberedskab døgnet rundt. Og udover den nye brandstation har Østjyllands Brandvæsen også lejet nye køretøjer, så der fra 1. oktober 2018 kan disponeres over en tankvogn, en sprøjte og en drejestige fra stationen. Der er desuden igangsat et udbud, hvorefter det forventes, at der i løbet af 2019 kan leveres nye køretøjer.

Annonce