Stor ubalance kan føre til krav om effektiviseringer i Østjyllands Brandvæsen

Google Maps
Brandstationen i Ny Munkegade i Aarhus.

Der er ikke balance mellem de midler, som Aarhus Kommune ifølge en ny dimensioneringsplan skal betale til det fælleskommunale Østjyllands Brandvæsen, og så de midler, som kommunen har afsat til området. Nærmere bestemt vil der for 2017-2020 mangle godt 12 mio. kr. Derfor vil Aarhus Kommune nu pålægge kommunens bestyrelsesmedlemmer at arbejde for, at der gennem effektiviseringer skabes balance.

Østjyllands Brandvæsen er det fælleskommunale beredskab for Skanderborg, Odder, Samsø og Aarhus kommuner. Sidstnævnte er den suverænt største af ejerkommunerne med en andel på næsten 80 pct.

Ifølge Aarhus Kommune er der nu opstået et økonomisk problem på beredskabsområdet. En ny dimensioneringsplan er således sendt til endelig godkendelse i de fire ejerkommuner, men planen bygger på, at Aarhus Kommune i perioden 2017-2020 skal betale 12,2 mio. kr. mere til Østjyllands Brandvæsen end der er afsat hos kommunen.

Sparekrav i kommune skaber problemer

Ubalancen skyldes, at der blev fastsat et øget budget i forbindelse med implementeringen af Østjyllands Brandvæsen, hvilket i perioden vil koste 4 mio. kr. Samtidig er kommunen pålagt en besparelse på området på 6,7 mio. kr. til finansiering af omprioriteringsbidraget. Og endelig fremskriver Østjyllands Brandvæsen sit budget med KL’s såkaldte fremskrivningsprocent, mens Aarhus Kommune opererer med en lavere fremskrivning, der giver en forskel på 1,6 mio. kr.

Udsigten til et budgetunderskud på 12,2 mio. kr. for 2017-2020 får nu embedsmændene i Aarhus Kommune til at komme med en opfordring til politikerne: Byrådet bør pålægge de to bestyrelsesmedlemmer, som Aarhus Kommune har udpeget i Østjyllands Brandvæsen, at arbejde for, at brandvæsenets budget bringes i overensstemmelse med den økonomiske ramme, som er afsat. ”Det forudsættes, at økonomien bringes i balance via effektiviseringer”, lyder det fra embedsmændene.

Opfordringen er desuden, at budgetproblemet i forhold til Østjyllands Brandvæsen afklares senest i forbindelse med brandvæsenets budgetlægning for 2019 – og at der medio 2018 fremsendes en orientering til byrådet om status på disse drøftelser.

Sagen skal behandles politisk i Aarhus Byråd på onsdag.

Annonce