Asylcenter giver travlhed for beredskabet

Politi, ambulancetjeneste og brandvæsen er flittige gæster på Asylcenter Stevns i Store Heddinge. Det viser en opgørelse, som Justitsministeriet har udarbejdet for Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik. I sommerens løb har der i gennemsnit været 2,5 udrykninger om ugen til asylcenteret – for brandvæsenets vedkommende har alle udrykningerne dog været til fejlalarmer.

Folketingsudvalget har bedt Justitsministeriet om at oplyse, hvor mange udrykninger der har været til Asylcenter Stevns i perioden fra 1. juni til medio august, og tal fra Røde Kors – som driver centeret – viser, at politi, ambulancetjeneste og brandvæsen i alt er rykket ud 33 gange i perioden.

Politiet har i sommerens løb været tilkaldt 12 gange, brandvæsenet ligeledes 12 gange og ambulancetjenesten 9 gange. Det svarer til ca. 2,5 udrykninger om ugen. I forhold til antallet af udrykninger fra brandvæsenet bemærker Justitsministeriet dog, at der i samtlige udrykningstilfælde har været tale om fejlalarmer.

Efterfølgende har brandvæsenet imidlertid også været sendt til en reel brand. Det skete den 21. august 2012, hvor fire personer indlagt til observation for røgforgiftning efter en brand på asylcenteret. Branden opstod, da en 34-årig asylansøger satte ild til et gardin.

Annonce