Brandvæsen

Stevns vil have tæt beredskabssamarbejde med Køge

Stevns Kommune har besluttet at indlede et samarbejde med Køge Kommune, når Østsjællands Beredskab bliver opløst. De to nabokommuner vil samarbejde om administration, indsatsledelse, det forebyggende arbejde, brandsyn og fyrværkerilovgivning. Men derudover er der også drøftelser om beredskabsdækning af Stevns Kommunes nordlige ende, som grænser op til Køge Kommune.

Brandvæsen

Ingen brandfolk til nytårsparade

Der var ikke mødt en eneste af Store Heddinges deltidsbrandfolk op, da den traditionelle nytårsparade for beredskabet i Stevns Kommune blev afholdt på brandstationen på Nørregade i Store Heddinge. Brandfolkene fra Falck i Hårlev, der for første gang deltog i nytårsparaden på nabostationen, var derfor alene om at repræsentere kommunens brandfolk.

Brandvæsen

Brandvæsen og Falck bytter station efter store problemer med afgangstiderne

Det seneste års tid har samarbejdsrelationerne mellem Falck og Stevns Kommune udviklet sig i vidt forskellige retninger. Kort tid efter, at Falck havde bygget en helt ny station i Store Heddinge, valgte Stevns Kommune at hjemtage brandslukningen i området, men samtidig blev Falck valgt som leverandør af brandkøretøjerne til det nye kommunale brandvæsen. Den nye brandstation i Store Heddinge blev indrettet i det frivillige beredskabs bygninger, men nu har Falck og kommunen indgået aftale om, at der byttes stationer: Brandvæsenet flytter ind på Falck-stationen, mens Falck flytter sin ambulance til brandstationen. Årsagen er tilsyneladende en nærmest katastrofal udvikling i brandvæsenets afgangstider.

Brandvæsen

Falck mister brandslukningen i Store Heddinge-området

Garagerne på den næsten nyopførte Falck-station i Store Heddinge kommer fremover kun til at rumme en ambulance. Efter en udbudsrunde mister Falck nemlig brandslukningen i Store Heddinge-området, som Stevns Kommune i stedet hjemtager. Falck skal fortsat stå for brandslukningen i Hårlev-området, mens det kommunale beredskabs station på Frøslevvej i Store Heddinge – som hidtil har huset det frivillige beredskab – fremover skal varetage brandslukningen samt stå for søredningsopgaver og supplerende vandforsyning i hele kommunen. Falcks deltidsbrandfolk tilbydes fortsat ansættelse i det nye, kommunale brandvæsen.

Brandvæsen

Asylcenter giver travlhed for beredskabet

Politi, ambulancetjeneste og brandvæsen er flittige gæster på Asylcenter Stevns i Store Heddinge. Det viser en opgørelse, som Justitsministeriet har udarbejdet for Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik. I sommerens løb har der i gennemsnit været 2,5 udrykninger om ugen til asylcenteret – for brandvæsenets vedkommende har alle udrykningerne dog været til fejlalarmer.

Brandvæsen

Faxe Kommune vil investere 4,5 mio. kr. i drejestige eller redningslift

Faxe Kommune melder sig nu blandt det stigende antal kommuner, som ønsker at udvide beredskabet med enten en drejestige eller en redningslift. I Faxe er det påhængsstigerne i Haslev og Faxe, der ønskes udskiftet med et nyt højderedningskøretøj til omkring 4,5 mio. kr. Køretøjet skal dække hele kommunen. Det nye køretøj er den største ændring i den nye dimensioneringsplan for kommunen, der dog også lægger op til, at udrykningssammensætningerne i højere grad end i dag skal differentieres. Og så er det uklart, om det planlagte samarbejde med Stevns Kommune bliver til noget, for måske vælger Faxe Kommune at samarbejde med Næstved Kommune i stedet.

Brandvæsen

Brandstation i Hårlev får flere opgaver

Stevns Kommunes nye risikobaserede dimensionering er blevet vedtaget af byrådet, og der er i store træk tale om et uændret serviceniveau i forhold til den hidtidige dimensioneringsplan fra 2007. Problemer med responstiden betyder dog, at brandstationen i Hårlev skal stå for både brandslukning, indsats ved uheld med farlige stoffer og frigørelse af fastklemte i den nordlige del af kommunen. Hidtil har det frivillige beredskab i Store Heddinge varetaget frigørelsesopgaven i hele kommunen. Desuden skal der investeres 2,3 mio. kr. i nyt materiel.

Brandvæsen

Ny handlingsplan skal sikre ro i Stevns Brandvæsen

Stevns Brandvæsen får snart en handlingsplan, der skal fungere som pejlemærke i de frivilliges arbejde. Det sker efter længere tids uro, hvor de frivillige har været meget utilfredse med samarbejdet med brandvæsenets ledelse – og har frygtet, at en manglende fokus på det frivillige beredskab er udtryk for, at beredskabet ønskes nedlagt.

Brandvæsen

Vil lægge tre indsatsledervagter sammen til een

Faxe og Stevns kommuner er langt fremme med planer om at etablere en fælles indsatsledervagt, som skal erstatte de tre nuværende indsatsledervagter. Et samarbejde – som i givet fald også vil omfatte brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling – vil give en samlet besparelse på over 800.000 kr., og samtidig får de enkelte indsatsledere flere udrykninger og dermed mere rutine.