Brandvæsen og Falck bytter station efter store problemer med afgangstiderne

Det seneste års tid har samarbejdsrelationerne mellem Falck og Stevns Kommune udviklet sig i vidt forskellige retninger. Kort tid efter, at Falck havde bygget en helt ny station i Store Heddinge, valgte Stevns Kommune at hjemtage brandslukningen i området, men samtidig blev Falck valgt som leverandør af brandkøretøjerne til det nye kommunale brandvæsen. Den nye brandstation i Store Heddinge blev indrettet i det frivillige beredskabs bygninger, men nu har Falck og kommunen indgået aftale om, at der byttes stationer: Brandvæsenet flytter ind på Falck-stationen, mens Falck flytter sin ambulance til brandstationen. Årsagen er tilsyneladende en nærmest katastrofal udvikling i brandvæsenets afgangstider.

I september 2012 besluttede Stevns Kommune at hjemtage brandslukningen i Store Heddinge-området fra årsskiftet. Det skete kort tid efter at Falck havde indviet en nyopført Falck-station i byen. Kommunen ønskede ikke at overtage Falck-stationen, men besluttede i stedet, at det nye brandvæsen skulle flytte ind hos det frivillige beredskab på Frøslevvej i Store Heddinge. Tilbage på Falck-stationen blev dermed kun en enkelt ambulance.

For Falck har den spildte investering i den nye station ført til, at redningskorpset har ændret sin strategi for bygning af nye stationer. Falcks redningsdirektør, Lars Vester, har således betegnet erfaringerne fra Store Heddinge som smertelige – og udtalt, at Falck på den baggrund fremover vil vurdere behovet for nye stationer på en anden måde og se tiden an, før der bygges nyt.

Nye køretøjer – og ny brandstation

Som et plaster på såret vandt Falck imidlertid et udbud på levering af en autosprøjte og to tankvogne til det nye brandvæsen, og disse tre køretøjer blev leveret i sidste uge.

Men ugen bød også på en anden nyhed: Stevns Brandvæsen flytter fra Frøslevvej til Falck-stationen, hvor man samler brandvæsnets administration samt de frivillige og deltidsansatte brandfolk. Efter aftale med Falck bygges der nye omklædningsrum samt en carport til de mindre køretøjer. Samtidig flytter Falcks ambulance den modsatte vej, da den fremover skal have base på den hidtidige brandstation på Frøslevvej. Kommunen lejer Falck-stationen for en periode på 10 år, hvilket vil koste 300.000 kr. om året, mens Falck skal betale 50.000 kr. om året for at leje dele af den gamle brandstation.

Ifølge Stevns Kommune er baggrunden for flytningen, at man ønsker at skabe bedre sammenhæng i hverdagen og mere liv på Falck-stationen. Flytningen sker imidlertid efter en periode, hvor der i læserbreve i de lokale medier har været massiv kritik af det nyoprettede brandvæsen, som ifølge kritikken har store problemer med at overholde lovgivningens krav til afgangstider. Selv om borgmester Poul Arne Nielsen i forbindelse med flytningen til Frøslevvej forsikrede, at det var undersøgt, om deltidsbrandfolkene kunne nå frem til Frøslevvej til tiden, er antallet af tilfælde, hvor lovgivningens krav om afgang indenfor 5 minutter ikke kan overholdes, ifølge kritikerne steget kraftigt siden flytningen.

Kun 44 % rettidige udrykninger

En gennemgang af Stevns Brandvæsens samlede afgangstider, som BeredskabsInfo har foretaget på baggrund af tal fra Beredskabsstyrelsen, synes at bekræfte kritikken.

I årets første fire måneder var det således kun 44 % af brandudrykningerne i kommunen, som afgik inden for de 5 minutter, som er lovgivningens krav. På landsplan var det i samme periode 92 % af udrykningerne, som levede op til lovgivningens krav, og tallene placerer Stevns Kommune som en af de kommuner, der har størst problemer med afgangstiderne. I 2012 – inden hjemtagningen af brandslukningen og flytningen til Frøslevvej – var det 85 % af udrykningerne i Stevns Kommune, som afgik til tiden.

Statistikken viser også, at der langt fra er sket en forbedring af afgangstiderne i årets løb. I februar afgik 55 % af udrykningerne til tiden, i marts faldt det til 42 %, og i april var det kun 25 % af udrykningerne, som afgik rettidigt.

Hvis der i stedet måles på den gennemsnitlige afgangstid, er den fra 2012 til 2013 steget med næsten et minut. I 2012 rykkede Stevns Brandvæsen således i gennemsnit ud efter 04:13 minutter, mens gennemsnittet i 2013 var 05:05 minutter.

Statistikken omfatter hele Stevns Kommune og dermed også brandstationen i Hårlev.

Annonce