Beredskab Banedanmark opretter ny base i Jylland

Hvis et tog afsporer eller forulykker, eller der opstår andre situationer med havareret materiel på jernbanen, og også hvis et træ vælter ind over skinnerne, så bliver Beredskab Banedanmark i Glostrup tilkaldt. Men for at sikre en kortere responstid og en hurtigere opgaveløsning i Jylland, så opretter Banedanmark fra årsskiftet også en afdeling i Vestdanmark, nærmere bestemt i Fredericia.

Beredskab Banedanmark, der tidligere hed Hjælpevognsberedskabet, har i dag base i Glostrup. Siden 2015 er der sket en stor udvikling med hensyn til både kompetencer og udstyr. Mandskabet befinder sig nu flere timer af døgnet fysisk i Glostrup end før, hvilket gør det muligt at rykke hurtigt ud i store dele af døgnet.

Men statistikken viser stor forskel på Beredskab Banedanmarks responstider i Vest- og Østdanmark. Årsagen er naturligvis, at holdlederen og det primære beredskabspersonale afgår fra Glostrup.

Derfor skal der nu oprettes en afdeling af Beredskab Banedanmark i Fredericia.

”Vi er glade for, at vi nu har mulighed for at organisere os på en måde, som styrker beredskabet i Vestdanmark. Vi er i fuld gang med at opbygge et beredskabs-setup i Fredericia, som i store træk ligner det vi kender fra Glostrup”, fortæller Jes Øksnebjerg, der er områdechef i Materiel & Beredskab i Banedanmark.

Fast vagt og rådighedsvagt

Øst for Storebælt har Beredskab Banedanmark medarbejdere fysisk på vagt alle hverdage kl. 7-19, og uden for dette tidsrum fortsættes vagten som rådighedsvagt.

”Med et lignende setup i Jylland, vil beredskabet medvirke til, at punktligheden ikke påvirkes mere end højst nødvendigt, når der sker hændelser på jernbanen, som kræver vores indsats i den vestlige del af landet. Og skulle der ske en ulykke, vil vi også hurtigere og mere effektivt kunne støtte det lokale beredskab”, siger Jes Øksnebjerg.

I det daglige kan mandskabet ud over kerneopgaverne eksempelvis også fælde træer, som spærrer for togtrafikken. Beredskab Banedanmark har også en aftale med de øvrige myndigheder om at hjælpe til, hvis man bliver bedt om det. Det kan være f.eks. være lastbiler eller andre tunge køretøjer, der er væltet, og som har brug for en hjælpende hånd i form af hydraulisk værktøj, en donkraft eller en kran.

Annonce