Tre nye køretøjer til Beredskab Banedanmark

Beredskab Banedanmark har indkøbt tre nye VW Transportere. De nye køretøjer medbringer blandt andet udstyr til akutte løft – udstyr, der kan benyttes, hvis der er fastklemte under tog. Samtidig medbringes motorsave, faldsikring og en række forskellige typer af håndværktøj. På vognene er der desuden hydraulik-donkrafte, som har en løftekapacitet på 100 tons.

Hvis et tog afsporer eller forulykker, eller hvis der opstår andre situationer med havareret materiel på jernbanen, bliver Beredskab Banedanmark tilkaldt. Det kan også ske ved eksempelvis væltede træer.

De tre nye VW Transportere afløser to personbiler, der har været i Beredskab Banedanmark siden 2015. De nye køretøjers oppakning gør, at medarbejderne hos Beredskab Banedanmark kan løse flere opgaver end før, uden at det er nødvendigt at køre af sted i en af de større og langsommere lastbiler.

Al udstyr på køretøjerne kan tilgås udefra, så man skal ikke ind i kabinen. De nye biler vil blive brugt af en holdleder fra Beredskab Banedanmark. Holdlederen er ansvarlig for den tekniske indsats ved havareret eller afsporet materiel og er teknisk ressourceperson for samarbejdspartnerne i forbindelse med håndtering af forulykket jernbanemateriel.

Indkøbet er en del af en større udskiftning af Beredskab Banedanmarks vognpark, som fremover bliver mere grøn og med et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

Annonce