Beredskab fortsat i skudlinjen efter dødsbrand

Kritikken mod det bornholmske beredskab stiger efter dødsbranden i Aakirkeby. Ved branden måtte de lokale brandfolk anvende stiger fra tililende naboer, ligesom brandfolk måtte løbe fra brandstationen til brandstedet, fordi der ikke var plads i beredskabets nye HSE. Nu kritiseres Bornholms Brandvæsen for at have en dobbeltrolle, fordi brandvæsenet har stået for at vurdere indsatsen fra det beredskab, som brandvæsenet selv har dimensioneret. Samtidig tilbyder en lokal forretningsmand købe en autosprøjte til brandstationen i Aakirkeby, mens trusler om opsigelser fra store dele af øens brandfolk udløser et krisemøde med politikerne.

Beredskabet på brandstationen i Aakirkeby blev fornyligt nedgraderet som led i en ny risikobaseret dimensionering. Den hidtidige autosprøjte blev – til brandfolkenes store utilfredshed – erstattet med en Hurtig Sluknings Enhed, der kun har plads til tre brandfolk. Det fik de lokale brandfolk til at sige op, men da det blev betragtet som en kollektivt kampskridt, måtte de trække deres opsigelser tilbage.

Tidligere på måneden omkom en 65-årig mand imidlertid under en brand i Aakirkeby. Den nye HSE var hurtigt fremme, men samtidig viste indsatsen, at de lokale brandfolks advarsler på en række områder var særdeles reelle. HSE’en havde således ikke tilstrækkeligt stigemateriel, og brandfolkene måtte anvende to stiger fra naboer for at udføre personredning. Ellers havde man måttet vente de 20 minutter, som det ville tage at få stiger frem fra Rønne.

Brandfolk måtte løbe fra brandstationen til brandstedet

Indsatsen viste også, at der manglede brandfolk samt at HSE’en er uhensigtsmæssigt indrettet. I HSE’en kan brandfolkene nemlig ikke anlægge røgdykkerudstyr under kørslen, og først efter ankomsten kan de hente røgdykkerudstyret i materielrummet. I første omgang forsøgte de tre brandfolk på HSE’en at få den 65-årige ud fra huset, uden at de havde anlagt røgdykkerudstyr, men da det ikke var muligt, blev to brandfolk sendt ind som røgdykkere – men uden at der var et sikringshold på plads. Den tredje brandmand varetog genoplivningsforsøgene, da den 65-årige var reddet ud, men én mand er generelt for lidt til en sådan opgave.

I den nye struktur er instruksen til brandfolkene i Aakirkeby, at kun tre brandfolk må rykke ud. De øvrige skal afvente, at indsatslederen når frem fra Rønne og giver tilladelse til, at yderligere folk tilkaldes. Ved dødsbranden valgte brandfolkene dog at tilsidesætte den instruks – og de øvrige brandfolk valgte at løbe eller køre fra brandstationen til brandstedet for at hjælpe til.

Bornholms Brandvæsen har efterfølgende i en rapport evalueret indsatsen, og her vurderer viceberedskabschefen, at den 65-årige heller ikke havde overlevet, hvis der stadig havde været en autosprøjte i Aakirkeby. På nogle områder erkendte brandvæsenet dog også, at der er behov for ændringer, bl.a. ved at udstyre HSE’en med bedre stigemateriel. Imidlertid har det udløst politisk kritik, at det er Bornholms Brandvæsen selv, som evaluerer indsatsen. Socialdemokraterne på Bornholm påpeger således, at ændringen af beredskabet skete på baggrund af en ny risikobaseret dimensionering, som er udarbejdet af brandvæsenet selv. Ifølge Socialdemokraterne er vurderingen af, om systemet virkede, dermed blevet foretaget af dem, der har lavet systemet.

I dag er Aakirkebys hidtidige autosprøjte opmagasineret med henblik på et salg, og politisk er der fra flere sider ønske om, at den sendes retur til Aakirkeby – i hvert fald indtil videre. En lokal forretningsmand har også tilbudt at købe autosprøjten for de 50.000 kr., som den er udbudt til, og så stille den til rådighed for brandfolkene i Aakirkeby.

I forrige uge sendte tillidsfolkene for de bornholmske deltidsbrandfolk en appel til kommunalbestyrelsen, hvor de gjorde opmærksom på, at der generelt mangler det nødvendige udstyr på brandstationerne. Før branden i Aakirkeby advarede tillidsfolkene også om, at brandfolkene på hele øen er ved at mistede arbejdslysten og overvejer at forlade deres stillinger. Det har nu fået politikerne til at acceptere et ønske fra brandfolkene om et møde.

LFDB: Helt og aldeles utilstedeligt

Hos Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk, der organiserer deltidsbrandfolkene i Aakirkeby, er kritikken også hård.

”Som det ses er den hændelse, vi og vores medlemmer frygtede, da man nedgraderede beredskabet i Aakirkeby, netop hændt. Det er helt og aldeles utilstedeligt, at vores medlemmer, der ved flere lejligheder har frygtet denne type hændelse og gjort opmærksom herpå, skal arbejde under disse vilkår”, siger faglig sekretær Jørgen Kristensen fra LFDB.

”LFDB tager meget skarpt afstand fra beslutningen om at efterlade vores medlemmer under disse omstændigheder: At de skal møde til brand uden at kunne lave en forsvarlig indsats. De har ved denne tragiske hændelse handlet så professionelt, man som brandmand kan, under alvorlig mangel på helt basalt redningsudstyr, amatøragtig placering af røgdykkerudstyr og decideret mangel på kolleger, da det virkelig gjaldt – betingelser, som brandfolkene i Aakirkeby totalt blev udelukket fra at have nogen som helst indflydelse på. Og derfor betingelser, der er en direkte konsekvens af de beslutninger, den ansvarlige ledelse for brandvæsenet har truffet”, siger Jørgen Kristensen.

”Man er i den situation nødt til at stille spørgsmålet: Hvordan kan man som ansvarlig for beredskabet vælge at stille sit beredskab med så ringe muligheder for at kunne yde det ultimative, nemlig at skulle redde mennesker i livsfare under de værste tænkelige forhold, hvor tiden betyder alt? Jeg har fået oplyst, at viceberedskabschefen efter sigende nu vil ’opgradere’ HSE’en med nye stiger og plads til fire mand. Det havde været mere fornuftigt at drage den rigtige og langt mere kompetente konsekvens, nemlig at man begik en alvorlig fejl ved at flytte Aakirkebys sprøjte, hvorfor man nu genindsætter den øjeblikkeligt. Det har vi desværre stadigt til gode at se på Bornholm. Den såkaldte opgradering er efter LFDB’s mening et ubehjælpsomt forsøg på at retfærdiggøre en vanvittig beslutning, nemlig at placere en dårligt udrustet HSE i Aakirkeby”, siger LFDB’s faglige sekretær.

Annonce