Kommunale brandfolk håber på Falck-tilbud på brandslukningen

Motivationen og gejsten blandt brandfolkene på Bornholm er væk, og engagementet hos øens brandfolk har aldrig været lavere. Sådan lyder det fra brandfolkene i Aakirkeby, som nu håber på, at Falck vil komme med et tilbud på brandslukningen. Ifølge brandfolkene vil en overgang til Falck nemlig skabe de ordnede forhold for mandskab og materiel, som de mener, at der i dag mangler.

Efter et dramatisk forløb, hvor brandfolkene i Aakirkeby med dags varsel opsagde deres stillinger, måtte de – efter trusler om dagbøder for overenskomstbrud – i sidste uge trække deres opsigelser tilbage. Men i en ny udtalelse understreger brandfolkene, at de fortsat anser besparelserne på den bornholmske brandslukning for at være uforsvarlig.

Brandfolkene fortæller i udtalelsen om den udvikling, som brandstationen i Aakirkeby har gennemgået:

”Engang var Aakirkeby brandstation en selvstændig brandstation. Der var stationeret en autosprøjte med 2.400 l. vand og en tankvogn med 9.000 l. vand. Og vi var 10 meget engagerede brandmænd, som klarede alle opgaver inden for brand og redning. Og som selv udførte de fleste reparationer, service og vedligehold på materiel og køretøjer. Næsten altid gratis! Og tit mødtes vi på stationen for lige at snakke og hygge. Det var meget sjældent at der var brug for assistance fra anden station, da vi kunne klare det meste selv.

Pludselig bliver vores tankvogn med 9.000 l. vand fjernet, og vi skal have vand fra Rønne eller Nexø ved de fleste udkald. D.v.s., at der møder ekstra folk fra udenbys stationer… en fordyrelse. Hvor er den besparelse? Efter nogle år fik vi en ny autosprøjte, og vi var alle med i opbygningen af den. Selvfølgelig med interessetimer. D.v.s. næsten gratis til gavn og glæde for alle borgere, og selvfølgelig for os selv, da det jo er vores livsstil. Den autosprøjte blev lige pludselig lusket ud af bagdøren for at blive garageret i Allinge. Så fik vi en gammel udrangeret brandbil, hvor nummerpladen var pillet af, bilen var nemlig så ringe, at den skulle skrottes. Men da beredskabet pludselig manglede en brandbil, blev nummerpladen sat på igen… Og det er den bil, vi har haft til for ganske nylig. Så skal den bil også lige pludselig væk, og vi har fået stationeret en HSE (Hurtig Sluknings Enhed).”

Nyt køretøj kan ikke bruges

Netop autosprøjtens udskiftning med HSE’en var den primære årsag til, at brandfolkene sagde op. Og de er fortsat langt fra imponerede af det nye køretøj: ”Den indeholder 200 l. vand og en haveslange! Vi mener ikke, at den kan bruges på et skadested. Den har nu stået på stationen i Rønne i ca. fem år, uden at blive brugt nævneværdigt. Den skal ikke indeholde frigørelsesværktøj, der bl.a. bruges ved trafikuheld med fastklemte, og som vi så ikke længere skal kaldes ud til”, skriver brandfolkene.

Brandfolkene påpeger, at frigørelsesværktøj fremover skal komme fra Rønne eller Nexø, hvilket forlænger responstiden med mindst 10-15 minutter. ”Så kan vi andre stå og føle os som andenklasses brandmænd, da vi ikke længere skal og kan udføre det, som vi er rigtigt dygtige til, nemlig at hjælpe andre mennesker her og nu. Så kan vi, som en anden hund der skammer sig, stikke halen mellem benene og slæbe den hen ad jorden på vej hjem til stationen, da vi ikke kan bruges”, fortæller brandfolkene. De påpeger samtidig, at assistancen fra andre byer ofte har meget lang responstid, f.eks. i konkrete tilfælde 22 minutter for tankvognsassistance om sommeren og 30 minutter om vinteren.

Brandvæsen har aldrig været dyrere

I det hele taget mener brandfolkene, at der er store problemer i Bornholms Brandvæsen: ”Det er simpelthen så frustrerende, at der er en ledelse, som kun har for øje at skære så ekstremt, at det går ud over rigtigt mange mennesker og værdier. Specielt når det bliver meget, meget dyrere. Det har aldrig nogen sinde været så dyrt at have brandvæsnet på Bornholm som nu. Der har aldrig været så mange fastansatte i brandvæsnet på Bornholm som nu. Og engagementet blandt brandfolkene på hele øen har aldrig været lavere, end det har været de sidste 5-6 år. Motivationen er væk og gejsten ligeså”, fortæller deltidsbrandfolkene i Aakirkeby.

Brandfolkenes håb er, at driften overgår til Falck. ”Vi håber virkeligt, at der snart kommer et tilbud fra Falck. Det har vi efterlyst rigtigt længe. Så kommer der, i vores øjne, ordnede forhold for mandskab og materiel. Men allervigtigst: Der kommer nogle professionelle øjne og fortæller, hvad der bør være af brandstationer, mandskab og materiel. Så er det ikke én person, som bare sidder og kommer med underlige løsninger og holder os, mandskabet, hen med tågesnak”, skriver brandfolkene i deres udtalelse, hvor de konkluderer: ”Vi vil rigtigt gerne være en del af det bornholmske beredskab. Men ikke længere på disse vilkår”.

Annonce