Beredskab vil lukke brandstationen i Herlufmagle

Brandstationen i Herlufmagle bliver nu nedlagt – i hvert fald hvis det står til ledelsen i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Om en uges tid skal den lokale beredskabskommission tage stilling til den fremtidige dimensionering af beredskabet, og her anbefaler ledelsen at lukke stationen i Herlufmagle, hvilke vil give Næstved Kommune en besparelse på 800.000 kr. I alt skal ændringer af dimensioneringen give besparelser på 1,8 mio. kr.

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er det fælles beredskab for Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner. Beredskabet blev etableret i april 2015, og nu er man ved at være klar med en fælles plan for risikobaseret dimensionering. Planen skal behandles i ejerkommunerne inden sommerferien, hvorefter den vil blive indfaset frem til midten af 2018.

Beredskabets udkast til dimensionering indeholder en række forskellige modeller, som politikerne skal tage stilling til. Men beredskabets ledelse anbefaler en kombination af modeller, som samlet vil give en besparelse på 1,8 mio. kr.

Færre indsatsledere og øvelser

Den største besparelse hentes ved at lukke brandstationen i Herlufmagle, hvilket vil give Næstved Kommune – hvor stationen ligger – en reduktion i den årlige betaling til beredskabet på 800.000 kr. Konsekvensen vil være, at responstiden i halvdelen af stationens dækningsområde kommer til at ligge på mellem 15 og 20 minutter.

Herudover anbefaler ledelsen, at der spares 425.000 kr. på indsatslederstrukturen, hvor de nuværende fire indsatslederdistrikter reduceres til tre, samtidig med, at indsatslederne fremover ikke medsendes til reducerede udrykninger. Endvidere spares 500.000 kr. ved at reducere førsteudrykningen til holdleder og fem mand, hvilket betyder én mand mindre på udrykningerne i Faxe, Haslev, Næstved, Ringsted og Vordingborg. De øvrige stationer har allerede denne bemanding.

De sidste 60.000 kr. spares ved at reducere antallet af øvelser til det lovpligtige niveau, dog med mulighed for ekstra køretøjs- eller udstyrsspecifikke uddannelser.

Annonce