Præhospital

Hjemtagning af ambulancekørslen giver ekstraregning på 24 mio. kr. om året

Med tirsdagens beslutning om at hjemtage ambulancekørslen fra BIOS, så er der en stor ekstraregning på vej til skatteyderne i Region Syddanmark. For selv om regionen satser på at overtage BIOS’ samlede setup, så viser de foreløbige beregninger, at driften bliver 24 mio. kr. dyrere. Dertil kommer engangsudgifter, som regionen har opgivet at estimere, men som bliver på mindst 21 mio. kr.

Præhospital

Stort flertal for at etablere egen ambulancetjeneste i Region Syddanmark

Et stort flertal i regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at regionen skal etablere sin egen ambulancetjeneste, hvis BIOS som ventet går konkurs. Redderne i BIOS kan se frem til en ekstra månedsløn som bonus, og så skal der hentes hjælp hos Hovedstadens Beredskab samt fra andre regioner og fra sygeplejersker for at sikre, at regionen omsider får et robust beredskab.

Brandvæsen

Den populære 112-app har fået et løft

Myndighedernes fælles 112-app er blevet downloadet mere end 800.000 gange, og den er nu blevet optimeret til bedre at håndtere situationer, hvor mobildækningen er nedsat. Det betyder, at beredskabet i flere tilfælde får lettere ved at komme hurtigt frem til ulykkesstedet. Med de nye opdateringer sender app’en som det første GPS-positionen til alarmcentralen, i sekundet inden opkaldet stilles igennem.

Præhospital

Fejludbetaling fra region udhuler bankgaranti fra BIOS

En stor bankgaranti på 55 mio. kr. skulle sikre, at Region Syddanmark ikke ville lide tab, hvis BIOS gik konkurs. Men hvis BIOS som ventet erklæres konkurs mandag, så bliver bankgarantien formentlig udhuler ganske betydeligt. På grund af den meget omtalte fejludbetaling vil Region Syddanmark nemlig have et tilgodehavende på 31 mio. kr. i konkursboet.

Præhospital

BIOS erklæres konkurs mandag – regionen vil hjemtage ambulancedriften

Det hollandske eventyr er slut, efter at det står klart, at BIOS ikke kan tilbagebetale de 31 mio. kr., som selskabet har fået for meget fra Region Syddanmark. Efter et offentligt skænderi mellem BIOS og Region Syddanmark i løbet af søndagen, meddeler regionen nu, at hvis ikke BIOS selv erklærer sig konkurs mandag, så vil regionen begære en konkurs. Regionen vil derefter selv overtage ambulancedriften. BIOS kan ikke betale reddernes løn, men den dækkes af garantifonden.

Præhospital

Kørte med 130 km/t efter ambulance

En 48-årig mandlig bilist kan vente sig et retsligt efterspil, efter at han søndag aften lagde sig i slipstrømmen på en ambulance, der kørte med udrykning. Med omkring 130 km/t fulgte han efter ambulancen på den fynske motorvej, så han kunne komme hurtigere frem. Men det kan nu resultere i en betinget frakendelse af kørekortet.