Furesø Kommune accepterer stor reduktion i det lokale beredskab

Selv om brandstationen i Farum er en af de stationer, der rammes hårdest af den nye dimensionering i det fælleskommunale Frederiksborg Brand og Redning, så bliver der ikke tale om, at Furesø Kommune tilkøber ekstra ydelser hos beredskabet. Det har et bredt flertal i byrådet besluttet, til trods for at de lokale brandfolk protesterede mod især reduktionen i vandforsyning til brandslukning.

I den nye plan for risikobaseret dimensionering af beredskabet i Frederiksborg Brand og Redning står brandstationen i Farum til væsentlige reduktioner. Den lokale vandtankvogn bliver således nedlagt, hvorefter autosprøjten erstattes af en tanksprøjte. Desuden nedlægges redningsvognen, og fremover skal materiel til tung redning komme fra Frederikssund. Miljøtraileren nedlægges også, da miljøberedskabet samles i Hillerød, og det frivillige beredskab mister deres tanksprøjte, da beredskabet vurderer, at behovet kan dækkes af de andre frivilligenheders autosprøjter.

Vurderingen fra Frederiksborg Brand og Redning er, at en udrykning bestående af en tanksprøjte med 6.000 l. vandtank vil sikre en tilstrækkelig vandforsyning ved brandslukning. Tanksprøjten vil således ifølge beregninger kunne stå for vandforsyningen i ca. 15 minutter, og en tankvogn fra nabostationerne vil normalt kunne være fremme indenfor det tidsrum. Det seneste år har der været to indsatser, hvor der har været behov for mere end 6.000 l. vand, og ved den ene hændelse ville tanksprøjten fra Farum og en supplerende tankvogn fra Ballerup have haft samme responstid, mens tankvognen ved den anden hændelse ville være ankommet 3 minutter efter tanksprøjten.

Der er lagt op til, at Furesø Kommune skal betale 5,1 mio. kr. om året til Frederiksborg Brand og Redning, men efter kritik fra bl.a. brandfolkene har det været overvejet, om kommunen skulle tilkøbe en tankvogn til Farum – på samme vis som Frederikssund og Hillerød tidligere har valgt tilkøb for at undgå dele af de planlagte nedskæringer i beredskabet. Byrådet i Furesø har imidlertid med stor flertal afvist tilkøb. Det var således alene to byrådsmedlemmer – fra Enhedslisten og en løsgænger – som stemte imod en vedtagelse af den risikobaserede dimensionering i uændret form.

Annonce