Beredskaber: En brand som i London kunne også ske i Danmark

Billederne af det brændende højhus i Vestlondon har fyldt meget i medierne de seneste døgn. Mange liv er gået tabt, og endnu flere mennesker er kommer til skade. Hertil kommer de familier, der har mistet deres hjem. Og ifølge interesseorganisationen Danske Beredskaber betyder nye regler for brandsikring, at en lignende brandudvikling vil kunne opleves i Danmark.

”På trods af modig og forbilledlig indsats, havde vores engelske kolleger ikke en chance for at redde alle liv og bygningen fra branden, på grund af den hurtige og voldsomme spredning af ilden”, fortæller sekretariatschef Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber,

”Det er utrolig tragisk og hjerteskærende hvad der er sket, og selv om vi ikke kender årsagen bag branden endnu, så kalder den allerede på eftertanke”, fortsætter han.

Ifølge Bjarne Nigaard kan mere og mere højhusbyggeri i Danmark, kombineret med nye regler for brandsikring, nemlig betyde at vi risikerer lignende hændelser her hjemme.

”Vi har længe været fortalere for at få nogle hensigtsmæssige brandfaglige krav til højhuse, og vi har selvfølgelig også givet vores faglige input”, forklarer Bjarne Nigaard. ”Vi synes det er vigtigt, for beboerne og for os, der eventuelt skal på indsats i et brændende højhus, at der er helt styr på, om de krav, der stilles til brandsikkert byggeri, både er fagligt optimale og rent faktisk også bliver udmøntet, når huset står færdigt – og på det punkt er der desværre nogle uheldige intentioner i det kommende bygningsreglement, bl.a. omkring kvalitetssikring og kontrolplaner mv. Tillid er jo godt, men sådan en brand som i London betoner nok også, at det i en virkelighed med tids- og prispres på entreprenører er vigtig med myndighedsmæssig gennemgang af et byggeri. Det ser vi desværre hen imod skal droppes i Danmark”.

Chefen for Danske Beredskaber Forebyggelse, Jacob Christensen, er enig:

”Når sådan noget som det her sker, så er det utroligt afgørende, at brandvæsenet kender bygningen. Det er derfor vigtigt ved fremtidens administration af de brandtekniske byggeregler, at de operative erfaringer og hensyn tilgodeses, men det får vi svært ved fremover, fordi vi kommer længere væk fra byggeprocessen, og ikke skal gennemgå højhusenes brandsikkerhed.”

”Selve branden virker i øvrigt meget voldsom”, tilføjer Jacob Christensen. ”Vi kender ikke årsagen, så derfor er det med alle mulige forbehold, men det ser ud til, at der har været en noget forunderlig vertikalspredning af ilden. Et gæt kan være, at isoleringsmateriale og/eller facade har været brændbar”.

Annonce