Beredskabet deltager også i ”Uniform på jobbet-dag”

Arkivfoto

Den 27. september 2023 gennemføres Danmarks første ”Uniform på jobbet-dag”, hvor frivillige kan bære deres uniform på arbejdet. I første omgang var det meningen, at arrangementet kun skulle omfatte frivillige og reservepersonel i Forsvaret, Hjemmeværnet og Kystredningstjenesten. Men nu er der også åbnet op for, at deltidsansatte brandfolk og frivillige i beredskabet kan deltage.

”Uniform på jobbet-dagen” bliver introduceret i år. Ideen er, at der fremover vil være en fast dag om året, hvor reservister og frivillige i Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten kan tage deres uniform på, når de går på job eller tager ind på deres studiested.

De kommunale beredskabers interesseorganisation, Danske Beredskaber, har imidlertid også indgået en aftale om, at landets deltidsansatte brandfolk og de frivillige med kontrakt med et kommunalt beredskab kan deltage i markeringen, der i år finder sted den 27. september 2023.

Det lokale beredskab bestemmer

Danske Beredskaber understreger dog, at der er to vigtige ting, som skal være på plads, inden men tager sin uniform på og begiver sig af sted til sit primære arbejdssted:

For det første er det overladt til det enkelte beredskab at beslutte, om uniformen må bæres i forbindelse med markeringen. Derfor skal man spørge beredskabets ledelse først.

For det andet er det medarbejderens hovedarbejdsgiver, som skal give tilladelse til at uniformen må bæres på arbejdet. Selv hvis beredskabet siger ja, skal man altså også spørge sin egen hovedarbejdsgiver om lov til at gå i uniform fra beredskabet den 27. september 2023. Der kan f.eks. være andre hensyn til virksomhedens egen påklædningspolitik, der umuliggør at bære beredskabsuniform.

Det samme gælder, hvis man som fastansat i et beredskab er omfattet af markeringen i kraft af et andet frivilligt hverv, og gerne vil bære en anden uniform end beredskabets den 27. september. Dette skal beredskabets ledelse vurdere og afgøre.

Målgruppen hos beredskabet er frivillige på kontrakt og deltidsansatte brandfolk. Altså personale hos redningsberedskabet, som opretholder jobbet og tilknytningen hos redningsberedskabet som en bibeskæftigelse eller frivillig opgave på kontrakt.

Annonce