Beredskabschefer: Gode intentioner alene redder ikke liv

I 2012 blev der indgået en bred politisk aftale om beredskabet, der blandt andet inkluderede, at der skulle udarbejdes en national forebyggelsesstrategi. Den politiske aftale udløb ved årsskiftet, men der er stadig ikke kommer nogen strategi. Og det undrer Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og SikkerhedsBranchen.

Det var regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, som i december 2012 indgik en politisk aftale om redningsberedskabet for perioden 2013-2014. Med aftalen blev det blandt andet besluttet, at der skulle udarbejdes en national forebyggelsesstrategi, som skulle være med til at styrke forebyggelsesområdet i samfundet.

Dengang vakte løftet om en forebyggelsesstrategi glæde hos Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og SikkerhedsBranchen: ”Alt for længe havde forebyggelsesindsatsen mod brand og omkomne i brand været en sag for frivillige kræfter, og selvom vi er mange, der arbejder hårdt på området, var en målrettet, statskoordineret indsats ikke bare velkommen, men ligefrem nødvendig”, hedder det i en udtalelse fra de to organisationer.

Men forebyggelsesstrategien er aldrig blevet en realitet – og arbejdet med strategien er end ikke sat i gang.

”De frivillige kræfter arbejder videre, men de skræmmende tal for omkomne i brand i 2014 fortæller tydeligt den ubehagelige sandhed, at det ikke er nok. 84 personer omkom i brand i 2014. Det er en betydelig stigning i forhold til årene før, og det tangerer de uhyggeligt høje tal i starten af 00’erne. Endnu værre er det, at der ikke er noget, der tyder på, at 2014 bliver en enlig svale. 2015 begyndte dystert med fem omkomne i en enkelt brand. Det er det højeste antal omkomne ved en enkelt brand i over ti år. Højst usædvanligt var fire af de omkomne børn, hvilket ryster os yderligere. Brand er et samfundsproblem, der kan ramme os alle. Derfor er det også på høje tid, at vi som samfund tager ansvar for en målrettet og koordineret forebyggelsesindsats”, skriver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og SikkerhedsBranchen i den fælles udtalelse – og fortsætter:

”Vi ved, at forebyggelse virker. De sidste mange år er tallene for omkomne i trafikken faldet støt. Det er et flot resultat af det enorme forebyggelsesarbejde, der bliver gjort på området – et arbejde, der også er tiltrængt på brandområdet. Derfor glædede vi os i efteråret 2012 over, at politikerne tog den gode beslutning at udarbejde en national forebyggelsesstrategi og sætte ca. fire millioner kroner af til udarbejdelsen i 2013 og 2014. Men gode intentioner alene redder ikke liv. Det gør forebyggelse til gengæld. Forebyggelse på brandområdet er nødvendig, mulig og ønsket af alle. Hvad venter vi egentlig på?”

Annonce