Beredskabsdirektør fritages for tjeneste

Lars Hviid. Arkivfoto

Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen har onsdag valgt at fritage beredskabsdirektør Lars Hviid for tjeneste, efter resultaterne af en arbejdspladsvurdering har afsløret store problemer med arbejdsmiljøet i organisationen. Bestyrelsen har diskuteret sagen på et møde, og der var enighed om, bestyrelsen har behov for at afdække en række forhold, og i den periode fritages Lars Hviid for tjeneste.

Rådmand Bünyamin Simsek, som er formand for bestyrelsen i Østjyllands Brandvæsen, havde forinden haft ”åben dør” for ansatte, der ville fortælle om forholdene. Det benyttede flere sig af, og på den baggrund orienterede rådmanden bestyrelsen.

”Det er altid beklageligt, når det kommer så vidt, men der er ingen vej udenom, at han fritages for tjeneste, så vi kan komme til bunds i tingene,” siger Bünyamin Simsek. Han gør opmærksom på, at det er kommet som en overraskelse, at problemerne har været så omfattende. På et bestyrelsesmøde i september gav ØB’s tre medarbejderrepræsentanter deres opbakning til direktøren.

Vil klarlægge årsag til dårligt arbejdsmiljø

“Det er direktøren, der må tage konsekvensen af forholdene, men vi skal naturligvis i den kommende tid have klarlagt, hvordan arbejdsmiljøet kan være så dårligt, uden at vi i bestyrelsen får kendskab til det,” siger Bünyamin Simsek.

Bestyrelsen sætter nu gang i en undersøgelse af forholdene i Østjyllands Brandvæsen. Når undersøgelsen er færdig, vil der blive truffet en endelig afgørelse for den fremtidige drift i brandvæsenet.

Bestyrelsesformanden vil i mellemtiden hurtigst muligt udpege rette personer til henholdsvis at varetage ledelsesansvaret.

Annonce