Beredskabsforbundet uddelte 21 hæderstegn

I sidste weekend afholdt Beredskabsforbundet landsrådsmøde i Nyborg med deltagelse af 225 af forbundets ledere fra kredse og regioner. Her blev der uddelt hæderstegn til hele 21 modtagere. Hæderstegnene – der er blevet uddelt siden 1957 – blev overrakt af Beredskabsforbundets præsident og landschef.

På billedet ses modtagerne.

Bagerste række fra venstre:

Per Junker Thiesgaard, Landschef for Beredskabsforbundet
Finn Winkler, Chef for Hjemmeværnet
Jakob Vedsted Andersen, Beredskabschef for Københavns Brandvæsen
Flemming Nygaard-Jørgensen, Beredskabschef, Næstved Brand & Redning
Karsten Thurøe, Sektionsleder, Beredskabscenter Nordjylland
Jesper Janholm, kredsleder i Kreds København Syd
Tom Behnke, Præsident for Beredskabsforbundet (ikke modtager)
Christian Hey Mortensen, Frivillig i Beredskabsforbundet, Kreds Fanø

Midterste række fra venstre:

Pia Johnsen, Redningshundefører- og instruktør ved Horsens Redningsberedskab
Torben Andersen, 1. Viceregionsleder i Region Sjælland
Charlotte Lund, Regionsleder i Region Midtjylland
Ejgil Bank Olesen, Provst ved Holmens Kirke
Lennart Olsson, Vicelandschef i Beredskabsforbundet (ikke modtager)
Else Højsager, afgående Vicelandschef i Beredskabsforbundet (ikke modtager)

Forreste række fra venstre:

Anders Nørregaard, Underdirektør, Beredskabsstyrelsen
Egon Michael Søndergaard, Kredsledelsesmedlem i Skive Kredsen
Viga Sundahl, Kredsleder i Beredskabsforbundets Middelfart kreds
Peter Seloy, Beredskabschef i Albertslund Kommune
Solveig Andersen, Sekretariatschef i Beredskabsforbundet
Vagn Rosenkrantz Andersen, kredskasserer, Ålborg
Kirsten Larsen, Viceregionsleder i Region Hovedstaden
Torben Olsen, Kasserer i København Kreds Vestegnen

To af hæderstegnmodtagerne var forhindret i at deltage i overrækkelsen og er derfor ikke med på billedet:

Jakob Dronninglund Madsen, Beredskabsmester ved Beredskabsstyrelsen
Torben Tørnqvist, Beredskabschef i Langeland Kommune.

Annonce