Dansk Folkeparti truer med at tage statstilskud fra Beredskabsforbundet

En udtalelse fra Beredskabsforbundet og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer har bragt sindene i kog hos Dansk Folkeparti. Partiets kommunalordfører, Hans Kristian Skibby, beskylder de to organisationer for at have misbrugt Forsvarsministeriets embedsmænd og brugt dem til at politisere, og partiet truer nu direkte med at sætte en stopper for Beredskabsforbundets årlige statstilskud på 10 mio. kr.

I sidste uge foreslog Dansk Folkeparti, at staten skulle overtage ansvaret for landets brandvæsener. Det fik Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og Beredskabsforbundet til at udsende en fælles udtalelse, hvor de tog afstand fra forslaget. I udtalelsen skrev de to organisationer, at embedsmændene i Forsvarsministeriet tager afstand fra Dansk Folkepartis forslag om en statsliggørelse af de kommunale redningsberedskaber, og det er den udtalelse, som nu får Dansk Folkeparti til at reagere.

Hans Kristian Skibby, der er formand for Folketingets Kommunaludvalg, fortæller, at han er rystet over, at embedsmænd i Forsvarsministeriet tilsyneladende har udtalt sig til ugunst for et konkret forslag fra Dansk Folkeparti om at placere det nuværende kommunale redningsberedskab direkte under staten. “Det er politikerne, som har ansvaret for at bedrive politik og ikke embedsmænd. Jeg nægter derfor at tro på, at Forsvarsministeriets normalt dygtige embedsmænd skulle have udtalt sig i forhold til det konkrete forslag, men jeg vil selvfølgelig drøfte dette nærmere med forsvarsministeren”, siger Hans Kristian Skibby.

Skulle det vise sig at Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og Beredskabsforbundet, hvor sidstnævnte modtager statsligt tilskud på over 10 mio. kr., har misbrugt Forsvarsministeriets embedsmænd og brugt dem til at politisere, vil Dansk Folkeparti overveje, hvorvidt Beredskabsforbundet også i fremtiden bør modtage offentlige tilskud, fortæller Hans Kristian Skibby. “Hvis Beredskabsforbundet også i fremtiden ønsker at gøre sig forhåbninger om at modtage offentligt tilskud til sit virke, bør forbundet optræde mere professionelt. Til en begyndelse kunne forbundet begynde at arbejde for de frivillige i landets redningsberedskaber og dermed opfylde den resultatkontrakt, som er indgået med Forsvarsministeriet, snarere end at arbejde for sig selv”, siger Hans Kristian Skibby, som samtidig fortæller, at han fra nu af vil følge forbundets videre arbejde tæt.

Annonce