Vil have politikernes hjælp til at stoppe angreb mod brandfolk

Arkivfoto: Danske Beredskaber

De tre største aktører indenfor det danske beredskab har sendt et åbent brev til tre ministre og politikerne i tre folketingsudvalg med anmodning om hjælp til at undgå fremtidige angreb mod brandfolk. De tre aktører foreslår selv, at der investeres i at videreføre projektet med brandkadetter, der inddrager udsatte unge i mere konstruktive fællesskaber.

Brandfolk blev nytårsaften og -nat udsat for mindst 20 dokumenterede angreb under beredskabets indsatser rundt om i landet. På den baggrund er de tre største aktører på beredskabsområdet gået sammen for at bede om handling og forslag til at afhjælpe problemet – samtidig med at de selv kommer med et konkret forslag, der skal hjælpe i den rigtige retning.

De tre aktører, som har sendt et åbent brev til politikerne, er Danske Beredskaber, der er brancheforening for alle de 24 kommunale primærberedskaber i Danmark, og Falck, der er den største underleverandør af brandslukning til beredskaberne, samt Beredskabsforbundet, der organiserer de mange frivillige, som er aktive i beredskabet. Det er således et samarbejde mellem offentlige myndigheder, en stor privat virksomhed og en forening af frivillige.

De tre afsendere peger i deres åbne brev på, at det hidtidige projekt ”Brandkadetter i Danmark” har vist sig uhyre effektivt til at inddrage udsatte unge i mere konstruktive fællesskaber. Men projektets finansiering er ophørt, og de tre parters budgetter er ikke gearet til på egen økonomisk hånd at fortsætte indsatsen.

Løsning kræver fælles indsats

”Det var meget frustrerende oplevelser nytårsaften og -nat. Normalt bliver vi jo modtaget med åbne arme, og folk er glade for den hjælp, vi giver. Vi forsøger jo bare et gøre en positiv forskel for lokalområdet, når en brand eller en anden ulykke skal håndteres. Det her bliver naturligvis ikke løst med et snuptag. Det kommer til at kræve fælles indsats fra mange involverede. Men vi mener vi kan bidrage med noget af løsningen, for vi har faktisk gode erfaringer fra de steder, hvor vores projekt ’Brandkadetter i Danmark’ har kørt”, siger Jarl Vagn Hansen, der er formand for Danske Beredskaber.

”Både samfundet og de unge mennesker vinder på det her. Og jeg håber, det kan imødegå sådan nogle ting, som at der bliver skudt nytårskrudt efter os”, tilføjer Jarl Vagn Hansen.

Også fra Falck er der opbakning til projektet:

”Falck ser med alvor på hændelserne nytårsnat. Det er afgørende for os, at vores mandskab kan løse de opgaver, som de bliver sendt til, under sikre rammer. Projektet ’Brandkadetter i Danmark’ har Falck gode erfaringer med, og vi ser store muligheder i at videreføre konceptet, dels i forhold til at skabe en samfundsmæssig værdi og nogle anderledes muligheder for de unge mennesker, men også for at sikre et fremtidigt rekrutteringsgrundlag for deltidsansatte brandmænd”, siger Diana Sørensen, der er divisionsdirektør for brandslukning i Falck.

Brandkadetter giver overskud

I Beredskabsforbundet hæfter man sig ved, at brandkadetterne er en overskudsforretning for samfundet.

”En investering i brandkadetter eller unge i beredskabet kan vise sig at være et sandt Kinderæg for samfundet. Investeringen er med til at øge integrationen for visse grupper af unge mennesker, gøre beredskaberne mere robuste og skabe et større grundlag for en fremtidig rekruttering til jobbet som brandmand. Hertil kommer, som undersøgelser viser, at for hver krone, man investerer i brandkadetter eller unge i beredskabet, så får samfundet syv kroner tilbage over en femårs periode”, påpeger landschef Niels Bonde fra Beredskabsforbundet.

Annonce