Beredskabsinspektør afviser at have deltaget i chikane

Google Maps
Brandstationen i Sønderborg

Gennem tre år blev den daværende beredskabschef i Sønderborg og hans familie udsat for en voldsom chikane i form af anonyme chikanebreve og -SMS’er, misbrug af personoplysninger fra kommunale registre og ubegrundede anmeldelser for såvel skattesnyd som socialt bedrageri. Chikanen kulminerede under en retssag, som involverede en beredskabsinspektør i kommunen, men beredskabsinspektøren afviser kategorisk, at han har deltaget i chikanen, og han siger, at han med sindsro afventer en eventuel politianmeldelse for injurier eller chikane.

Hele sagen startede tilsyneladende i 2003, hvor jobbet som beredskabschef i Sønderborg Kommune blev slået op. Blandt ansøgerne var en beredskabsinspektør fra kommunen, men jobbet gik imidlertid til en ekstern ansøger.

For omkring tre år siden startede så det, der skulle udvikle sig til en årelang chikane mod beredskabschefen og hans familie. Chikanen er sket i form af anonyme breve, telefonopkald og SMS’er. I de anonyme henvendelser blev en række emner inddraget, og ifølge BeredskabsInfos oplysninger var der også henvisninger til beredskabschefens barn og til afdøde familiemedlemmer. Desuden blev der indgivet anonyme anmeldelser om skattesnyd og socialt bedrageri.

I 2006 blev beredskabsinspektøren fyret efter en episode på et kursus for brandfolk, hvor han mistede besindelsen og greb fat i en brandmand, der havde irriteret ham. I den sag blev der oprindeligt indgået et forlig mellem beredskabsinspektøren, fagforbundet Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund (DKBL) og Sønderborg Kommune. Det forlig blev imidlertid underkendt af DKBL”s hovedorganisation, FTF, der mente, at forliget var ugyldigt, fordi beredskabschefen havde været inhabil i forløbet. Beredskabsinspektøren havde nemlig forklaret, at hans kone kort før kurset, hvor han mistede besindelsen, over for ham havde erkendt, at hun havde en affære med beredskabschefen. Ifølge beredskabsinspektøren var oplysningen om affæren en del af årsagen til, at han mistede besindelsen på kurset.

Derfor blev det i stedet op til domstolene at behandle afskedigelsessagen, og den 17. december 2008 afsagde Vestre Landsret dom i sagen. Landsretten nåede frem til, at det ikke var blevet godtgjort, at Sønderborg Kommune havde handlet illoyalt eller at der i øvrigt forelå omstændigheder, som skulle gøre, at det oprindelig forlig ikke var bindende.

Afviser chikane

Chikanen mod beredskabschefen tog til under retssagen, men beredskabsinspektøren afviser overfor BeredskabsInfo, at han har deltaget i chikanen. “Jeg afviser på det kraftigste, at jeg på nogen måde har del i eventuelle anonyme chikanebreve og –SMS’er eller anden form for chikane m.v. mod den tidligere beredskabschef. Hele min sag er ene og alene ført af FTF gennem det faglige system”, siger beredskabsinspektøren, der ønsker at være anonym. Hans navn er redaktionen bekendt.

Om episoden, der førte til fyringen, fortæller beredskabsinspektøren: “Det er korrekt, at jeg i efteråret 2006 blev opsagt fra min ansættelse ved Sønderborg Brand & Redning, fordi jeg i en undervisningssituation greb fat i kraven på en kursist, efter at kursisten trods tre forudgående advarsler stadig ikke efterkom en ordre om at tie stille under en instruktion forud for røgdykkerøvelser. Ved at gribe fat i kursistens jakkekrave fik jeg kursisten til at forstå, at han skulle tie stille eller forlade undervisningen. Politiet efterforskede sagen, og besluttede kort efter at frafalde tiltalen mod mig, fordi de vurderede, at min handling måtte anses for at være legemsangreb af yderst beskeden karakter, som alene medførte rødmen af huden på halsen. Endvidere tillagde politiet det betydning, at episoden fandt sted efter forudgående ordveksling”.

Beredskabsinspektøren mener imidlertid, at beredskabschefen benyttede episoden til at indstille beredskabsinspektøren til fyring. “Det skete helt uden at beredskabschefen på noget tidspunkt kontaktede mig for at høre mig om hændelsen. Ved et efterfølgende forhandlingsmøde i kommunen fremførte jeg, sammen med min faglige organisation, at den egentlige årsag til bortvisningen var beredskabschefens affære med min hustru. Jeg henviste endvidere til, at jeg og DKBL få dage forinden havde bedt beredskabschefen og den tekniske direktør om at deltage i et møde snarest muligt, da der for nyligt var opstået samarbejdsproblemer på arbejdspladsen. Både beredskabschefen og kommunen nægtede dog under forhandlingsmødet at forholde sig til påstanden, og de ville nu ikke drøfte samarbejdsproblemerne. Jeg fik derfor ikke andre muligheder end at skrive under på et forlig, som ændrede bortvisningen til en opsigelse”, fortæller beredskabsinspektøren.

“Jeg og DKBL kontaktede dog umiddelbart efter forhandlingsmødet en advokat ved FTF, som vurderede, at forlige måtte bortfalde, fordi beredskabschefen var inhabil, og det derfor kunne frygtes at han misbrugte sin ledelsesposition til at afskedige mig”, siger beredskabsinspektøren.

Afventer politianmeldelse med sindsro

Den nu forhenværende beredskabschef i Sønderborg Kommune, Thomas Ellegaard, har tidligere overfor BeredskabsInfo oplyst, at han overvejer at politianmelde den omfattende chikane. Men det bekymrer ikke beredskabsinspektøren.

“Jeg afventer med største sindsro en eventuel politianmeldelse for injurier eller chikane. Jeg har intet at skjule. Så jeg vil opfordre Thomas Ellegaard til at indgive politianmeldelserne eller tie stille”, siger beredskabsinspektøren.

Annonce