Beredskabspris til Odense-virksomhed

Når Odense Brandvæsen lørdag holder nytårsparade, vil en lokal virksomhed få overrakt brandvæsenets beredskabspris. Det er virksomheden Kwintet Kansas, som får prisen for en ekstraordinær indsats på beredskabsområdet, hvor virksomheden – der er omfattet af bestemmelserne i de tekniske forskrifter for visse brandfarlige virksomheder – blandt andet har uddannet egne hjælperøgdykkere.

Beredskabsprisen uddeles hvert år til en virksomhed i Odense Kommune, der på særlig vis har udvist kompetence inden for beredskab samt forståelse af betydningen af brandforebyggelse. Kwintet Kansas får prisen, fordi virksomheden ikke alene opfylder lovgivningens krav, men også har valgt at investere i brandsikkerheden ved at uddanne egne hjælperøgdykkere.

”Dette samt virksomhedens vilje til samarbejde med brandvæsenet viser, at Kwintet Kansas A/S til fulde påtager sig ansvaret for på betryggende vis at drive virksomhed i Odense Kommune. Odense Kommune og Odense Brandvæsen bifalder med denne pris Kwintet Kansas A/S’ beslutning”, lyder det i Odense Brandvæsens begrundelse for at tildele prisen til virksomheden.

Annonce