Tre byråd har vedtaget serviceniveau for nyt beredskab

Også Brand & Redning Sønderjylland har nu en ny dimensioneringsplan på plads. Byrådene i Haderslev, Tønder og Aabenraa har nemlig nu godkendt serviceniveauet for kommunernes fælles beredskab. Dermed ligger det fast, hvor mange stationer og hvilket materiel, som beredskabet skal have, samt hvor hurtig beredskabet skal rykke ud.

Fastlæggelsen af serviceniveauet i beredskabets dimensioneringsplan er sket efter en proces, der bl.a. har omfattet en høringsperiode og behandlinger i beredskabskommissionen, inden planen blev vedtaget og oversendt de til tre kommuners byråd til endelig vedtagelse.

Formanden for beredskabskommissionen for Brand & Redning Sønderjylland, Haderslev-borgmester H. P. Geil, er godt tilfreds med resultatet:

”Vi har et af landets største operative beredskaber, 32 stationer i alt, som sammen cirka kan mønstre 950 brandmænd. Alle med et stærkt engagement for beredskabet og deres virke som brandmand. Så med de forhold in mente, så er det flot at vi nu har fået lagt et fælles serviceniveau”, siger H. P. Geil.

Konstruktivt samarbejde med frivillige

Kommunerne fremhæver, at de frivillige brandværn er gået konstruktivt ind i processen, hvor alle har accepteret, at en sammensmeltning af tre kommuners beredskaber vil give forandringer for alle.

”Det har været et travlt år, hvor vi har haft dampen oppe og skulle deltage i en række ekstramøder. Samtidig har vi skullet holde et højt informationsniveau til alle medlemmerne i brandværnene. Vi glæder os til implementeringerne, for der er ting, som peger godt fremad”, siger bestyrelsesmedlem i Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund og brandkaptajn i Hellevad Frivillige Brandværn, Tommy Riisgaard.

En vigtig milepæl

For direktøren for Brand & Redning Sønderjylland, Jarl Vagn Hansen, er der nu nået en vigtig milepæl:

”Vi har lavet en ny fælles risikobaseret dimensionering, et fælles serviceniveau, og med det er er skabt et fælles fremtidigt grundlag, hvilket er meget vigtigt. Ved siden af de store linjer, er der en lang række mindre justeringer, som vi nu skal i gang med”, siger Jarl Vagn Hansen – og tilføjer:

”Ved indførslen af det nye serviceniveau har vi fået samtidig fået sat nye prioriteringer ind, nemlig klima- og vejrligsberedskabet, som fremover primært vil kunne løses fra en række specialiserede stationer”.

Annonce