Dialog mellem kommune og brandfolk om dimensionering

Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune og brandfolkene er nu i dialog om den fremtidige dimensionering af beredskabet i Københavns Kommune. Brandfolkene har været stærkt kritiske overfor Københavns Brandvæsens oplæg til dimensioneringen, som de mener vil føre til nedskæringer af mandskabet, men nu ventes det, at Københavns beredskabskommission kan træffe beslutning om dimensioneringen på torsdag.

Brandfolkenes Organisation og Brandfolkenes Klub København har været meget kritiske overfor oplægget til dimensionering af beredskabet i København. De mener, at der gennemgående i oplægget er lagt op til nedskæringer af mandskabet. Organisationerne mener bl.a., at oplægget betyder, at der i fremtiden ikke i alle tilfælde kan stilles backup-hold ved røgdykkerindsats. Hidtil har det imidlertid ikke været muligt for organisationerne at komme i dialog med kommunen.

Nu har økonomiforvaltningen imidlertid accepteret et udspil fra Brandfolkenes Organisation om et møde, hvor alle parter kan få lejlighed til at komme med kommentarer til og kritik af oplægget. På mødet vil der også være mulighed for en debat om dimensioneringen. Inden mødet har Brandfolkenes Organisations formand, Jesper Bronée, dog meddelt Københavns Kommune, at såfremt kommunen på mødet ikke giver udtryk for vilje til at tage kommentarerne med i den endelige rapport, så ønsker Brandfolkenes Oranisation ikke at deltage i mødet.

Dimensioneringen ventes at blive endeligt behandlet i beredskabskommissionen på et møde 31. august.

Annonce