Borgere skal undersøges efter fund af sundhedsskadeligt stof fra brandskum

Arkivfoto

179 borgere skal undersøges for, om de har det sundhedsskadelige fluorstof PFOS i kroppen.  Fælles for borgerne er, at de har spist kød fra køer, som har græsset tæt på brandskolen i Korsør, hvor skum fra brandøvelser har forurenet området med det nu forbudte fluorstof. Brugen af skummet på brandskolen er stoppet.

Før jul målte Slagelse Kommune høje koncentrationer af PFOS på Korsør Rensningsanlæg. Kommunens undersøgelser har ført frem til, at PFOS’en sandsynligvis stammer fra Slagelse Brand og Rednings brandskole i Korsør, hvor man tidligere brugte brandskum, som indeholdt PFOS. Undersøgelser af kød fra køer, der har græsset i områder, tyder på, at kødet har indeholdt 60 gange grænseværdien for flourstoffet.

Brugen af PFOS-brandskummen stoppede for mange år siden, da myndighederne blev bevidst om, hvilken indvirkning det har på planter og dyr. Det blev således helt forbudt at producere brandskum med PFOS i 2006, men brandskolen i Korsør stoppede med at bruge det flere år før.

Hormonforstyrrende og kræftfremkaldende

PFOS er såkaldte fluorholdige forbindelser, der typisk bruges til imprægnering og andre specielle anvendelser, hvor der ønskes en vand- og/eller fedtafvisende effekt. PFOS er imidlertid hormonforstyrrende og kræftfremkaldende, og i dag er det generelt forbudt at importere eller sælge PFOS eller kemiske produkter, der indeholder PFOS.

PFOS blev i første omgang opdaget i spildevand fra Korsør Renseanlæg, som udledes til Storebælt. Senere har Slagelse Kommunes kildeopsporing sporet kilden til brandskolen, hvor kommunen har fundet PFOS i skolens spildevand og regnvand. Herunder i den grøft, regnvandet udledes til, samt i Korsør Nor. Der er også fundet spor af PFOS i fisk fra Korsør Nor og kød fra kvæg, som har græsset på en mark i nærheden af brandskolens udløb. Men kommunen er stadig i gang med at undersøge forureningen, så man har ikke det fulde overblik endnu.

Nuværende brug er under grænseværdien

Det brandskum, som Slagelse Brand og Redning bruger i dag, indeholder fortsat små mængder af PFOS. Det viser analyser af brandskummet, som Slagelse Kommune har foretaget i forbindelse med undersøgelsen af PFOS-forureningen ved brandskolen.

Der er foretaget to analyser, som viser et indhold af PFOS på henholdsvis 0,0106 milligram PFOS pr. liter og 0,009 milligram PFOS pr. liter, hvilket er under EU’s grænseværdi på 10 milligram pr. liter. Slagelse Kommune har været i dialog med Miljøstyrelsen, som oplyser, at der er et generelt forbud mod PFOS i brandskum, hvilket betyder at indholdet af PFOS ikke må overstige EU’s grænseværdi. Brandskummen overholder derfor lovgivningen, og er lovlig at bruge i Danmark.

Indholdet af PFOS er kun fundet i ”skarp” brandskum”. Det vil sige brandskum, som bliver brugt af beredskabet i forbindelse med brandbekæmpelse. Der er ikke fundet spor af PFOS i øvelsesskum, som bliver brugt i forbindelse med øvelser.

Det skarpe brandskum er dog med jævne mellemrum blevet brugt i forbindelser med øvelser på brandskolen. Det er sket i forbindelse med uddannelse i at bruge beredskabets kørende materiel, hvor man ikke kan benytte øvelsesskum. Miljøstyrelsens vurdering er, at brugen af det aktuelle brandskum på brandskolen ikke kan forklare de høje koncentrationer af PFOS, som er fundet på brandskolen.

Slagelse Brand og Redning har stoppet brugen af det pågældende brandskum på brandskolen, mens den forsat bliver brugt af beredskabet forbindelse med brandslukning. Slagelse Brand og Redning er i gang med at undersøge markedet for alternativer uden indhold af nogen fluor-forbindelser, som kan erstattet det nuværende brandskum.

Annonce