Præhospital

Ambulanceredder fik 50.000 kr. i erstatning for fyring

Det var ikke som sådan forkert at fyre manden. Men måden, man gjorde det på, var forkert. Sådan lyder konklusionen på en to år gammel personalesag, der fandt sin afslutning i sidste uge. Det er sagen om ambulanceredder Michael Brandt, der i efteråret 2007 blev fritaget for tjeneste fra Gentofte Brandvæsen for siden at blive fyret. Ifølge ham selv skete det, fordi han havde ytret sig kritisk om kommunikationssystemet Tetra i medierne. Ifølge Gentofte Kommune, fordi han havde sjusket med nogle ambulancejournaler, opført sig truende over for en overordnet og nægtet at deltage i en undersøgelsesgruppe.

Brandvæsen

Brandfolk: Vi er 20 mio. kr. billigere end Falck

Ifølge Gentofte Kommune vil Falcks overtagelse af brandslukningen give kommunen en besparelse på 40 mio. kr. over en 10-årig periode. Men nu har brandfolkene i Gentofte lavet deres eget tilbud, og de er nået frem til, at brandvæsenet over samme 10-årige periode vil kunne løse opgaven 20 mio. kr. billigere end Falck – således at der altså samlet vil være tale om, at Gentofte Kommune sparer 60 mio. kr. Det får nu oppositionen i Gentoftes byråd til at kræve, at udbuddet går om.

Brandvæsen

Borgmester: Urigtige oplysninger og mangelfulde tal fra brandfolk

Brandfolkene i Gentofte Brandvæsen mener, at brandvæsenet kan drives væsentligt billigere end Falcks tilbud, og det har fået oppositionen i Gentofte byråd til i en pressemeddelelse at kræve et nyt udbud af brandslukningen. Men ifølge borgmester Hans Toft er der tale om urimelige angreb og mistænkeliggørelse fra oppositionens side. Samtidig mener borgmesteren, at brandfolkenes regnestykke er præget af urigtige oplysninger og mangelfulde tal.

Brandvæsen

Brandfolks overgang til Falck tegner til at blive smertefri

Falck har nu ført samtaler med alle de ansatte i Gentofte Brandvæsen, og alt tyder på, at Falck vil strække sig langt for at finde en fredelig løsning, både med brandfolkene og deres fagforening. De ansatte i Gentofte Brandvæsen vil således ikke opleve nogen forringelser af deres nuværende vilkår og rettigheder, hvis de vælger at overgå til Falck, der fra den 1. april 2009 har vundet opgaven med at slukke ildebrande i Gentofte. Dét er i hvert fald budskabet i de røgsignaler, der foreløbig kommer ud fra forhandlingerne mellem Falck og FOA.

Brandvæsen

Falck-løsning giver Gentofte en besparelse på 40 mio. kr.

Det bliver allerede fra 1. april at Falck skal overtage brandslukningen i Gentofte, og den nuværende brandstation på Bernstorffsvej skal fortsat bruges som brandstation, ligesom alle udrykninger fortsat skal ske herfra. Ifølge Gentofte Kommune giver den nye aftale med Falck en besparelse på ca. 40 mio. kroner over en ti-årig periode.

Google Maps
Brandvæsen

Gentoftes brandchef fratræder – og stillingen opslås ikke

Gentofte Kommunes brandchef, Carl Suhr-Jessen, der i april blev fritaget for tjeneste, har nu indgået en aftale med Gentofte Kommune om, at han fratræder sin stilling. Den hidtidige vicebrandchef, Stig Høeg Andersen, bliver konstitueret som brandchef, men indtil videre vil stillingen ikke blive slået op. Alt tyder nemlig på, at Falck er på vej til at overtage brandslukningen, og først når brandvæsenets fremtid er afklaret, vil der blive ansat en brandchef.

Præhospital

Alle Gentoftes ambulancefolk fortsætter på Falck-overenskomst

Den 1. juli 2008 overtog Falck ambulancekørslen i Gentofte Kommune fra Gentofte Brandvæsen, og alle de 23 ambulancefolk i brandvæsenet har valgt at fortsætte i Falck og overgå til overenskomsten mellem Falck og Chaufførernes Fagforening (CF). Ambulancefolkenes nyvalgte tillidsrepræsentant betegner skiftet til Falck og til en ny overenskomst som en positiv oplevelse.

Brandvæsen

Brandslukning i Gentofte på vej i udbud

Fra 1. juli 2008 er det slut med kommunal ambulancekørsel i Gentofte, og snart kan det også være slut med kommunal brandslukning. Borgmester Hans Toft (K) har nemlig sat den kommunale forvaltning til at udarbejde et oplæg om udbud af brandvæsenets opgaver. Det beredskab, som sendes i udbud, vil dog komme til at bestå af den mindst mulige bemanding, nemlig holdleder og fem brandfolk. Samtidig skal der indgås faste aftaler med nabokommunerne om assistance – nabobrandvæsenerne er hidtil blevet tilkaldt som led i den storkøbenhavnske aftale om vederlagsfri assistance, men det har gjort Gentofte Kommune grundigt upopulær i nabokommunerne, hvor f.eks. brandvæsenet i Lyngby-Tårbæk Kommune sidste år assisterede Gentofte 15 gange, mens Gentofte kun assisterede Lyngby-Tårbæk en enkelt gang.

Brandvæsen

Falck overtager ambulancekørslen i Gentofte

Falck overtager fra 1. juli Gentofte Brandvæsens ambulancetjeneste, og dermed bliver det Falck, som i hvert fald i et lille års tid skal stå for ambulancekørslen i Gentofte Kommune. Overtagelsen kommer efter, at Gentofte Kommune i sidste måned besluttede, at brandvæsenet ikke skulle byde på ambulancekørslen, der i øjeblikket er i udbud. Dermed var det i praksis besluttet, at ambulancetjenesten ville blive nedlagt i foråret 2009, og Gentofte Kommune stod i en umulig situation, hvor der var udsigt til, at ambulancemandskabet hurtigt ville søge over til andre ambulanceoperatører. Aftalen med Falck indebærer, at alle 22 ambulancebehandlere i Gentofte får tilbud om at fortsætte i Falck.

Præhospital

Gentofte opgiver ambulancekørsel

Fra 2009 er det slut med kommunale ambulancer i Gentofte. Gentofte Brandvæsen vil nemlig ikke være blandt byderne på den ambulancekørsel i Region Hovedstaden, som i øjeblikket er i udbud. Årsagen er, at Region Hovedstaden har opdelt udbuddet i et antal optageområder, som der kan bydes på. Men Gentofte Kommune indgår i en optageområde, der også omfatter Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner, og ifølge borgmester Hans Toft (K) ser Gentofte Kommune det ikke som sin opgave at drive ambulancetjeneste i andre kommuner.