Brandfolk i oprør efter trusler om vold mod tillidsmand

Google Maps
Brandstationen i Nærum

Voldstrusler, chikane og en ledelse, der er for lang tid om at handle. Det er det billede, som en række brandfolk tegner af det fælleskommunale Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Brandfolkene er røget helt op på barrikaderne efter at tillidsmanden for de fastansatte brandfolk er blevet truet med “smæk” af en kollega. “Det er vores tillidsmand, og han skal beskyttes af vores ledelse, men vores beredskabschef gør intet. Først da vi drager vores fagforbund, FOA, ind i sagen, bliver der reageret”, fortæller en brandmand, der ønsker at være anonym. En tilfredshedsundersøgelse har vist, at kun 6% af brandfolkene i Rudersdal Hørsholm Brandvæsen mener, at deres ledelse er god til at løse konflikter.

Den aktuelle krise opstod ifølge Frederiksborg Amts Avis, efter at tillidsmand Lars Nielsen telefonisk blev truet med “smæk” af en kollega. Men det var blot kulminationen på lang tids problemer med et psykisk arbejdsmiljø, der hænger i laser, og en problematisk sammensmeltning af kulturen i tre sammenlagte brandvæsener.

Sen reaktion på trusler om vold

I den konkrete sag er brandfolkene stærkt utilfredse med ledelsens håndtering af episoden med trusler mod tillidsmanden. “Det er simpelthen horribelt. Vores tillidsmand bliver truet med vold. Hele samtalen bliver optaget i vores vagtcentral, og Jesper Djurhuus (beredskabschef, red.) bliver orienteret. Men han gør intet. Først da FOA bliver inddraget, reagerer han. Rudersdal Kommune har ellers en meget klar politik på det område. Her står der blandt andet, at at vold og trusler om vold som hovedregel politianmeldes”, fortæller en brandmand.

Tillidsmand Lars Nielsen ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, men han bekræfter, at der har været en episode med trusler om vold på brandstationen i Nærum, og at han synes, at ledelsen har været for lang tid om at reagere. Heller ikke sikkerhedsrepræsentant Lars Endersen ønsker at udtale sig – han har netop trukket sig, efter kun at have været sikkerhedsrepræsentant i en måned. Han vil ikke bekræfte, at det sker på grund af det dårlige arbejdsmiljø, men siger til Frederiksborg Amts Avis: “Nu er jeg stoppet, og det er der selvfølgelig en grund til”.

Først tirsdag i denne uge blev der holdt et krisemøde om trusselssagen. Mødet blev afholdt på Rudersdal Rådhus og ud over tillidsmanden deltog beredskabschef Jesper Djurhuus, viceberedskabschef Leif B. Johansen, kommunens personalechef og Klaus Gerschanoff fra FOA. Ifølge Frederiksborg Amts Avis resulterede mødet i, at der blev givet en skriftlig advarsel til den medarbejder, som havde truet tillidsmand Lars Nielsen – også selv om han kort efter ringede til Lars Nielsen og undskyldte.

Beredskabschef: Ledelsen reagerer straks, hvis der er problemer

Beredskabschef Jesper Djurhuus vil ikke kommentere den konkrete sag. “Men jeg vil gerne slå fast, at ledelsen reagerer straks, hvis der er problemer. Sidste år tog ledelsen selv initiativ til en trivselsundersøgelse, og siden har vi taget flere initiativer til at skabe forbedringer. Og det fortsætter vi med. Mere generelt vil jeg gerne sige, at hvis jeg modtager en melding om en trussel, så kigger jeg naturligvis straks på sagen. Men jeg skal også være grundig. Jeg skal finde ud af, hvad der er op og ned i det hele, og i nogle tilfælde skal jeg også indhente en juridisk vurdering af forløbet, inden jeg kan gribe ind”, siger Jesper Djurhuus.

Beredskabschefen understreger samtidig, at vold og trusler om vold under ingen omstændigheder hører hjemme i Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. “Det er helt uacceptabelt at udøve vold eller true med vold overfor kollegaer. Tonen kan godt være hård og direkte på en arbejdsplads som brandvæsenet, men der er klare grænser”, siger Jesper Djurhuus til Frederiksborg Amts Avis.

Præcist hvor grænserne går er dog ikke defineret, da Rudersdal Hørsholm Brandvæsen som et fælleskommunalt selskab ikke hører ind under kommunernes volds- og chikanepolitik.

Utilfredse med ledelsens håndtering af konflikter

Frederiksborg Amts Avis har talt med flere brandfolk, men de ønsker ikke deres navne i avisen, fordi de frygter at blive frosset ud af ledelsen – som ifølge brandfolkene ene og alene er beredskabschef Jesper Djurhuus. “Hvis man rejser en kritik over for Jesper, så sparker han fra sig frem for at lytte”, lyder det således fra en erfaren brandmand på brandstationen i Nærum.

En trivselsrapport fra oktober 2009 bekræfter da også, at brandfolkene på en række områder er utilfredse med ledelsen og arbejdsmiljøet. Således mener kun 6% af medarbejderne, at ledelsen er god til at håndtere konflikter, 9% mener, at ledelsen er god til at implementere og følge op på trufne beslutninger, 15% oplever, at ledelsen er god til at coache/støtte dem og kollegaerne og 21% synes, at brandvæsenet behandler alle medarbejdere med respekt.

Noget anderledes er trivselsundersøgelsens resultat, når brandvæsenets ledere skal bedømme sig selv. 100% af lederne svarer således, at de er gode til at lytte til deres medarbejdere og deres ideer, og at de altid reagerer, når de ser, at deres medarbejdere er for presserede. Alle lederne mener også, at de som ledere er gode til at motivere og inspirere medarbejderne.

Svært at sammensmelte tre kulturer til én

Beredskabschef Jesper Djurhuus påpeger, at brandvæsenet har været igennem en svær proces. “Rudersdal Hørsholm Brandvæsen er en sammensmeltning af Birkerød, Søllerød og Hørsholm brandvæsener. I ledelsen var vi godt klar over, at sammensmeltningen af tre kulturer til én ny kultur var og er en vanskelig proces, og det hele er ikke blevet gjort nemmere af, at vi samtidig skulle gennemføre en ny dimensionering af hele brandvæsenet”, siger beredskabschefen til Frederiksborg Amts Avis.

Om processen efter tilfredshedsundersøgelsen siger Jesper Djurhuus: “Da resultatet forelå, iværksatte ledelsen straks forskellige tiltag med henblik på at højne tilfredsheden. Desværre har hastigheden i denne proces tilsyneladende ikke været hurtig nok. Der skal ikke herske tvivl om, at den samlede ledelse ved brandvæsenet kun har ét ønske, og det er, at det skal være rart og attraktivt at arbejde ved Rudersdal Hørsholm Brandvæsen”.

Fagforening: Der er også ting, der fungerer godt

Hos de fastansatte brandfolks fagforening, FOA, bekræfter faglig sekretær Klaus Gerschanoff problemerne i Rudersdal Hørsholm Brandvæsen.

“Tilfredshedsundersøgelsen viste, at der var massive psykiske arbejdsproblemer i Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Det er ikke unaturligt i et korps, der består af tre sammenlagte brandvæsener, og hvor man er i gang med at opbygge en fælles kultur. Jeg har beskæftiget mig med arbejdsmiljø i 10 år, og i Rudersdal Hørsholm Brandvæsen møder jeg nogle meget velkendte problemstillinger. Brandfolkene har samlet til bunke, og nu eksploderer det hele så. Heldigvis er der jo også ting, der fungerer godt. Det skal man huske på”, siger Klaus Gerschanoff til Frederiksborg Amts Avis.

“Selv om ledelsen har arbejdet på at løse problemerne, så er det ikke lykkedes. Nu er der så kommet en konkret sag, som – om man så må sige – har fået proppen til at ryge af flasken. Derfor sad vi i møde i tirsdags. Der er behov for en ny tilgang til problemerne, og det var ledelsen i Rudersdal Hørsholm Brandvæsen meget lydhør overfor. Derfor er der nu blevet endsat en arbejdsgruppe, der skal analyse og komme med forslag til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø”, fortæller Klaus Gerschanoff.

Annonce