Brandvæsen

Nyt Nordsjællands Brandvæsen kan spare over 6 mio. kr.

Allerede fra 1. januar 2015 kan et nyt Nordsjællands Brandvæsen blive en realitet. I dag består det fælleskommunale brandvæsen af Helsingør og Fredensborg kommuner, men yderligere tre kommuner er på vej ind i samarbejdet. Beregninger viser, at kommunerne kan opnå besparelser på 6,3 mio. kr. om året ved at gå sammen. Heraf skal 3 mio. kr. hentes på personaleudgifterne.

Brandvæsen

Rudersdal-Hørsholm og Lyngby-Taarbæk overvejer tættere samarbejde

Naboberedskaberne Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen og Lyngby-Taarbæk Brandvæsen vil sondere mulighederne for at nærmere samarbejde. Formålet med de indledende analyser er at fastslå, om kommunegrænsen – og dermed de nuværende udrykningsområder – forhindrer, at borgerne får den hurtigst mulige hjælp. Et samarbejde kan omfatte fælles udrykninger til særlige brandobjekter samt fælles specialtjenester.

Brandvæsen

Rudersdal Hørsholm Brandvæsen er klar til at udvide til nabokommuner

I dag udfører Rudersdal Hørsholm Brandvæsen brandslukning i tre kommuner, men yderligere to kommuner kan være på vej til at blive en del af det fælleskommunale brandvæsen. I øjeblikket er der en dialog med Allerød Kommune om et samarbejde, men også Furesø Kommune kan enten komme til at indgå i brandvæsenet eller få et tilbud om varetagelse af brandslukningen på entreprisebasis.

Brandvæsen

Færre brandhaner fører til opgradering af brandstationen i Birkerød

Som mange andre kommuner er Rudersdal og Hørsholm kommuner – som har fælles brandvæsen – i gang med at revidere den risikobaserede dimensionering. Den største ændring i den nye dimensioneringsplan bliver en opgradering af brandstationen i Birkerød, som skal ansætte seks nye brandfolk. Årsagen er, at Rudersdal Forsyning planlægger at nedlægge en række brandhaner, og derfor skal der kunne afsendes en ekstra vandtankvogn. Dimensioneringsplanen indebærer også, at der skal anskaffes en ny slangetender og en nyere brugt tankvogn til brandvæsenet.

Brandvæsen

Rudersdal nedlægger 360 brandhaner

I den kommende tid vil Rudersdal Kommune nedlægge godt 360 brandhaner, svarende til 2/3 af det nuværende brandhanenet i kommunen. Det fælleskommunale Rudersdal Hørsholm Brandvæsen har accepteret, at antallet af brandhaner reduceres, men indtil brandvæsenet er klar med en ny risikobaseret dimensionering, vil udrykninger til de berørte områder skulle suppleres med en ekstra tankvogn.

Brandvæsen

Beredskabskommission: Nu skal der ses fremad

Nu skal der ro om Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Der skal ses fremad, og en ny 11 punkts-plan, som beredskabschef Jesper Djurhuus har fremlagt, og som tillidsfolkene har givet deres støtte til, skal have lov til at virke. Det var konklusionen på det møde, som den fælleskommunale beredskabskommission holdt tirsdag eftermiddag.

Google Maps
Brandvæsen

Medarbejdere retter usædvanlig hård kritik mod beredskabschef

Ved et møde før sommerferien præsenterede tillidsfolkene ved Rudersdal Hørsholm Brandvæsen beredskabschef Jesper Djurhuus for 24 kritiske spørgsmål, som tillidsfolkene havde modtaget fra de ansatte i det nordsjællandske brandvæsen. Og kritikken fra medarbejderne er usædvanlig hård og uforsonlig. Brandfolkene beskylder således beredskabschefen for embedsmisbrug i forbindelse med udførelse af private håndværkeropgaver, for at sælge sin private bil til brandvæsenet via en bilforhandler, for at anvende brandfolk til private kørselsopgaver og for at tage køretøjer ud af beredskabet for at bruge dem til mødekørsel. 

Google Maps
Brandvæsen

Brandfolk i oprør efter trusler om vold mod tillidsmand

Voldstrusler, chikane og en ledelse, der er for lang tid om at handle. Det er det billede, som en række brandfolk tegner af det fælleskommunale Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Brandfolkene er røget helt op på barrikaderne efter at tillidsmanden for de fastansatte brandfolk er blevet truet med “smæk” af en kollega. “Det er vores tillidsmand, og han skal beskyttes af vores ledelse, men vores beredskabschef gør intet. Først da vi drager vores fagforbund, FOA, ind i sagen, bliver der reageret”, fortæller en brandmand, der ønsker at være anonym. En tilfredshedsundersøgelse har vist, at kun 6% af brandfolkene i Rudersdal Hørsholm Brandvæsen mener, at deres ledelse er god til at løse konflikter.

Google Streetview
Brandvæsen

Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen overtager brandslukning i Fredensborg

Efter to forgæves forsøg på at finde en operatør til brandslukningen i den sydlige del af Fredensborg Kommune – den gamle Karlebo Kommune – har Fredensborg Kommune nu besluttet, at det bliver Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen, som fra 1. marts 2010 skal stå for brandslukningen i det område, der i dag dækkes af Falck i Fredensborg. Dermed er det også slut med en brandstation i området, da slukningen vil blive udført fra Rudersdal-Hørsholm Brandvæsens eksisterende station i Hørsholm.