Brandfolk slipper nu også for modregning i offentlige ydelser

Siden 2017 har deltidsbrandfolk, der er på dagpenge eller efterløn, ikke fået modregnet deres rådighedsvederlag i dagpengene og efterlønnen. Den ordning bliver nu udvidet, så den også omfatter offentlige ydelser som f.eks. ledighedsydelse og barselsdagpenge samt ydelser i forbindelse med fleksjob og seniorjob.

I 2017 blev der indgået en politisk aftale, som førte til, at dagpengereglerne blev lempet for deltidsbrandfolk og frivillige i beredskabet. Rådighedsvederlag og tillæg bliver derfor ikke længere modregnet i dagpengene, og selv om deltidsbrandfolks løn ved udrykninger fortsat bliver modregnet, så er brandfolkene undtaget fra den tidsmæssige begrænsning for, hvor længe man kan modtage supplerende dagpenge.

Det er den aftale, som Regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance nu er blevet enige om at udvide.

Dermed vil deltidsbrandfolk og frivillige i beredskabet ikke længere få modregnet deres rådighedsvederlag og personlige tillæg i offentlige ydelser som eksempelvis ledighedsydelse og barselsdagpenge eller i forbindelse med fleksjob og seniorjob. Arbejdsindtægter – altså f.eks. lønnede timer ved udrykninger – vil dog fortsat medføre fradrag, ligesom det gælder efter både dagpenge- og efterlønsreglerne.

Anerkendelse af samfundsmæssig indsats

”Vi vil selvfølgelig gerne anerkende, at nogle yder en samfundsmæssig indsats som deltidsansatte brandmænd eller frivillige i beredskaber. Det er ikke rimeligt, at de fradrages i deres offentlige ydelser, og derfor har vi nu lempet fradagsreglerne for den gruppe.  Vi slår samtidig to fluer med ét smæk, for udover at give de frivillige en mere retfærdig behandling harmoniserer vi reglerne, så fradragsreglerne for de her ydelser følger dagpengereglerne”, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Ordningen træder i kraft den 1. februar 2021. Den vurderes at koste beskedne 300.000 kr. årligt. Det finansieres af satspuljen til særlige indsatser, hvor målgruppen er personer, der er i risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet.

Annonce