Brandvæsen

Brandfolk vil have minister på banen i dagpengesag

Arbejdsskadestyrelsen og A-kasserne fortolker dagpengereglerne efter forgodtbefindende, når de modregner deltidsbrandfolks faste honorar i dagpenge og efterløn. Det mener Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk, som nu har henvendt sig til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen med en opfordring om at ministeren indskærper reglerne over for myndighederne.

Præhospital

Region Nordjyllands beredskab blev ikke akkrediteret i første forsøg

Falcks ambulancetjeneste i Region Nordjylland er nu blevet akkrediteret efter den Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM. I den gennemførte survey levede ambulancetjenesten op til alle krav, mens det ser noget anderledes ud for regionens eget præhospitale beredskab. Her kunne akkrediteringen ikke gennemføres, fordi der på flere væsentlige områder var kvalitetsstandarder, som ikke var opfyldt – blandt andet kunne en adspurgt læge ikke redegøre for sine opgaver og ansvar i en beredskabssituation. Derfor skal der nu gennemføres en ny survey af beredskabet.

Brandvæsen

Vejen Kommune overvejer at anskaffe redningslift eller drejestige

I dag består højderedningsberedskabet i Vejen Kommune af en lifttender hos Falck i Vejen, men den kan ikke benyttes til brandslukning fra kurven. Desuden betyder kurvens kapacitet, at den ved personredning kun kan redde én person ad gangen – og kun fra en højde på 20 meter. Derfor vil kommunen nu arbejde videre med en plan om i stedet at anskaffe en drejestige eller redningslift til ca. 4,5 mio. kr. Desuden er der to nye tankvogne på vej.

Autohjælp

To autohjælpsfirmaer går sammen

To af de mindre aktører på markedet for autohjælp går nu sammen og danner det, som de selv betegner som den 3. største udbyder af autohjælp i Danmark. Det er det Fredericia-baserede DK Vejhjælp 24H, der har købt DMS Assistance Centralen, som har hovedsæde i Virring ved Skanderborg. Det fusionerede selskab vil byde ind på større og mere krævende opgaver.

Præhospital

Debat: Bedre uddannelse til reddere er stærkt påkrævet

Uddannelserne som ambulanceassistent og ambulancebehandler skal lægges sammen, og den nye uddannelse vil med fordel kunne være på professionsbachelor-niveau. Det vil nemlig give den enkelte redder langt flere muligheder – f.eks. merit på andre uddannelser. Samtidig bør paramedicineruddannelsen ændres til en specialuddannelse som det kender fra specialsygeplejerskeuddannelserne. Det skriver formanden for Dansk Ambulance Råd, Kenneth Lübcke, i dette debatindlæg.

Brandvæsen

Redningskorps og fotograf i strid om telefonnummer

Redningskorps Danmark skal betale 300.000 kr. til den herostratisk berømte fotograf Ole Eli Christiansen. Det mener Ole Eli Christiansen i hvert fald selv, og årsagen er, at han har overtaget et telefonnummer, som tidligere hos TDC har været registreret til Redningskorps Danmark. Derfor får Ole Eli Christiansen ifølge eget udsagn omkring 50 daglige opkald fra redningskorpsets kunder, leverandører og kreditorer – og nu vil han have konsulentbetaling for besværet. Konflikten er blevet intensiveret, efter at Ole Eli Christiansen har indrykket helsidesannoncer i den lokale avis, hvor han advarer mod at bruge Redningskorps Danmark.

Præhospital

Ny vagtcentral i Odense bliver forsinket

Region Syddanmarks nye AMK-vagtcentral, som skal bygges på Odense Universitetshospital, bliver forsinket, efter at det har vist sig, at det planlagte byggeri ikke kan holde sig inden for budgettet. Byggeplanerne skal nu ændres, så vagtcentralen bliver mindre, og det giver en forsinkelse. Konsekvensen er, at der må indrettes en midlertidig vagtcentral på Ringe Sygehus, hvor det nye kontrolrumssystem skal installeres og testes.

Præhospital

Snart slut med paramedicineres intubation i Nordjylland

I dag må paramedicinerne i Region Nordjylland som et forsøg sikre patienternes luftveje ved at intubere patienter, der er genoplivet efter hjertestop. De nordjyske paramedicinere giver ingen medicin for at intubere, da patienterne er bevidstløse og uden reflekser, men når forsøget slutter ved årsskiftet, bliver muligheden for intubation ikke gjort permanent. I stedet vil paramedicinerne blive omskolet til at anvende den såkaldte larynxmaske.

Brandvæsen

Nu er der SINE-dækning på Storebæltsforbindelsen

Som et af de sidste steder i landet er der nu også på Storebæltsforbindelsen etableret SINE-dækning. Det er sket ved hjælp af en særlig løsning, som har kostet 16 mio. kr. og tager højde for, at Storebæltsforbindelsen er et helt unikt område, hvor der skal tages specielle hensyn til såvel dækning som kapacitet – blandt andet skal et stort antal brand- og redningsfolk fra Sjælland og Fyn kunne kommunikere sammen.