Nye dagpengeregler for deltidsbrandfolk træder allerede i kraft 1. marts 2018

Før jul blev der indgået en politisk aftale om at lempe dagpengereglerne for deltidsbrandfolk og frivillige i beredskabet. Derefter gik det hurtigt, og Folketinget har allerede vedtaget de nye regler vedrørende varighedsbegrænsningen på supplerende dagpenge for deltidsansatte brandfolk. Samtidig er det besluttet, at de lempeligere regler træder i kraft allerede 1. marts.

De nye særregler for deltidsbrandfolk er blevet indarbejdet i et lovforslag om dagpengereglerne, som allerede var under behandling i Folketinget. Det har givet mulighed for at behandle lovændringerne meget hurtigt.

Den politiske aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indebærer, at der sker en lempelse af reglerne for fradrag i dagpengesystemet for de deltidsansatte brandfolk og de frivillige i beredskaberne samt ophævelse af varighedsbegrænsningen på supplerende dagpenge for deltidsansatte brandfolk.

Lovændringen implementerer den del af aftalen, der vedrører ophævelse af varighedsbegrænsningen på supplerende dagpenge for deltidsansatte brandfolk. Og ekstraordinært er politikerne blevet enige om, at et ændringsforslag til et eksisterende lovforslag kunne behandles allerede dagen efter, at ændringsforslaget var blevet stillet. Dermed kunne reglerne vedtages af Folketinget før jul, hvilket gør, at de ændrede regler kan træde i kraft allerede 1. marts 2018 – og ikke som forudsat først 1. oktober 2018.

De øvrige elementer fra aftalen om lempeligere regler for fradrag for deltidsansatte brandfolk og frivillige i beredskabet om fradrag i dagpenge eller efterløn kræver ikke lovændring og vil blive implementeret i form af en ændring til bekendtgørelsen om udbetaling af dagpenge, der regulerer fradragsreglerne. Dette vil også omfatte fradrag i efterløn, idet reglerne herom henviser til dagpengereglerne. Disse elementer vil træde i kraft den 1. oktober 2018, som forudsat i aftalen.

Annonce