Brandfolk truer med opsigelser hvis kommune fastholder sparekrav

Google Maps
Brandstationen i Næstved

Næstved Kommune bør opgive planerne om at spare 1 mio. kr. på beredskabet. Sådan lyder opfordringen fra samtlige brandfolk på de tre brandstationer, der betjener borgerne i kommunen. Hvis kommunen ikke trækker spareplanerne tilbage, så er langt over halvdelen af brandfolkene parate til at opsige deres jobs som deltidsbrandfolk.

Næstved Kommune ønsker at spare 1 mio. kr. på betalingen til det fælleskommunale Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Derfor har beredskabet foreslået fem konkrete muligheder for at reducere beredskabet i Næstved Kommune, som politikerne skal tage stilling til i næste uge. Blandt forslagene er en lukning af brandstationen i Herlufmagle og en afskaffelse af den delvise døgnbemanding på brandstationen i Næstved.

Efter møder mellem tillidsrepræsentanterne og brandfolkene på stationerne i Næstved, Fuglebjerg og Herlufmagle står det imidlertid klart, at langt over halvdelen af deltidsbrandfolkene vil sige farvel og tak til deres brandmandsjob, hvis Næstved Kommune ikke trække sparekravet tilbage. Det fortæller Carsten Hansen, der er tillidsrepræsentant for de fuldtidsansatte brandfolk.

Vil gøre det umuligt at overholde lovgivningen

Ifølge Carsten Hansen vil spareplanerne kunne få alvorlige konsekvenser for udrykningstiderne:

”I 1. halvår 2012 lå Næstved på en bundplacering med de dårligste afgangstider i Danmark, hvor kun lovens 5 min. krav blev overholdt i 57 pct. af udrykningerne. Derfor besluttede et ansvarligt byråd at indføre delvis døgnbemanding grundet de store rekrutteringsproblemer med deltidsbrandfolk, især i dagtimerne. I første kvartal af 2016 har stationen overholdt lovkravet i 94 pct. af alle udrykningerne. Ved at nedlægge holdleder-døgnvagten, som er et af de fem spareforslag, beslutter byrådet således, at de ikke ønsker at overholde lovgivningen længere. Dette er yderst rystende, især da problemerne med at rekruttere deltidsbrandmænd kun er blevet endnu større siden 2012”, siger Carsten Hansen.

Også blandt deltidsbrandfolkene er der stor bekymring. Her hæfter man sig især ved forslaget om reduceret udrykning.

”Ved at indføre reduceret udrykning vil brandmændene ikke længere have et sikringshold, der kan redde dem ud fra en bygning, hvor f.eks. taget styrter ned. Den risiko gør, at en lang række deltidsbrandmænd lige nu overvejer at stoppe som brandmænd, da brandmandsjobbet er et bierhverv, der kun honoreres symbolsk. Da et tilsvarende spareforslag blev vedtaget i Ebeltoft, opsagde 10 ud af 14 brandmænd deres stilling. I værste fald kan det medføre, at man bliver tvunget til at indføre fuld døgnvagt, hvilket vil kræve ansættelse af minimum 14 fuldtidsansatte brandmænd – selv ved reduceret udrykning. Enhver regne ud, at omkostningerne til dette vil have langt større konsekvenser for Næstved Kommune end ved fastholdelse af den nuværende model”, siger fællestillidsmand Michael Larsen.

Har brug for arbejdsro

Heller ikke en lukning af brandstationen i Herlufmagle får opbakning fra nogen af personalegrupperne. ”Stationen i Herlufmagle ligger strategisk godt placeret, så vi sikrer, at borgerne i landdistrikterne får hurtig og effektiv hjælp, hvilket der er flere eksempler på har fået afgørende betydning for redning af menneskeliv og værdier, inden de supplerende enheder fra Næstved eller Fuglebjerg når frem. Op til 10 minutters ekstra responstid til f.eks. Glumsø og Tybjerg kan, ved brand, have afgørende betydning for liv eller død”, lyder det fra de to tillidsrepræsentanter.

”Vi har brug for arbejdsro. Det samordnede beredskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er kun 12 måneder gammelt. Vi tror også på, et der med tiden vil kunne høstes gevinster ved effektiviseringer, men at høste dem på forhånd virker uansvarligt. Derfor opfordrer samtlige tillidsrepræsentanter i hele Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Næstved Kommune til at trække spareforslaget tilbage og dermed sikre, at borgerne også fremadrettet vil få den service, de har krav på”, fortæller tillidsrepræsentanterne.

Annonce