Brandfolkenes Organisation vil nu optage medlemmer fra hele landet

Sidste uges afgørelse fra LO’s grænseudvalg ser ikke ud til at medføre en tilnærmelse mellem de stridende parter i FOA og Brandfolkenes Organisation. Efter et stormøde i weekenden mener Brandfolkenes Organisation fortsat ikke, at FOA er den rette vej frem for deres medlemmer, så nu vil organisationen blot stå uden for LO og optage medlemmer fra hele landet.

Brandfolkenes Organisation har omkring 350 medlemmer, som er brand- og ambulancefolk ved de kommunale brandvæsener i hovedstadsområdet. Tidligere var Brandfolkenes Organisation en del af FOA, men organisationen er i dag en selvstændig branche i 3F Chaufførernes Fagforening. Fredag besluttede LO’s grænseudvalg imidlertid, at 3F som LO-forbund ikke må optage medlemmer fra et område, som dækkes af et andet LO-forbund, her FOA.

Lørdag arrangerede Brandfolkenes Organisation så et stormøde, og de fremmødte brand- og ambulancefolk var enige om, at de ikke vil tilbage i FOA. Medlemmerne var også enige om, at deres første prioritet fortsat skal være, at alle landets brand- og ambulancefolk samles i én faglig organisation – og at den mulighed ikke findes i FOA.

Grænseudvalgets afgørelse betyder, at Brandfolkenes Organisation ikke længere må være en del af 3F Chaufførernes Fagforening. I stedet vil 3F og Brandfolkenes Organisation indgå en samarbejdsaftale, som ser ud til at indebære, at Brandfolkenes Organisation får adgang til stort set samme faciliteter og serviceydelser som tidligere.

Trods nederlaget i sidste uge har Brandfolkenes Organisation fortsat ambitioner, og man vil fortsætte sit virke, men nu som en selvstændig organisation udenfor LO. ”Med afgørelsen fra LO er platformen, som de fleste brand- og ambulancefolk i årevis har efterspurgt, nu til stede. BO kan nu helt uhindret direkte optage medlemmer fra hele landet og gå spidsen for en samlet branche for alle brand- og ambulancefolk, og styrke sammenholdet og fagligheden”, lyder meldingen fra Jesper Bronée, der er formand for Brandfolkenes Organisation.

3F tager afgørelsen til efterretning

Hos 3F Chaufførernes Fagforening, der tabte grænsesagen og dermed ikke længere må optage kommunale brand- og ambulancefolk som medlemmer, lyder meldingen, at man tager grænseudvalgets afgørelse til efterretning. ”Det er en klar dom, som vi ikke kan sidde overhørig”, siger afdelingsformand Jakob Andersen.

Afdelingsformanden understreger, at striden mellem FOA og Brandfolkenes Organisation ikke er løst. Grænseudvalget har nemlig udelukkende løst sin opgave i forhold til striden mellem FOA og 3F, men grænseudvalget udtaler samtidig, at det ikke er udvalgets opgave, at tage stilling til den interne strid.

”Hvis FOA med udvalgets kendelse tror de har ’vundet de københavnske brand- og ambulancefolk’, tror jeg desværre, de tager fejl. For FOA har imod al sund fornuft forsøgt at tvangsopløse en meget faglig stolt organisation, som har over 119 års faglige virke bag sig. Med mit indgående kendskab til branchen, som jeg selv kommer fra, støder FOA’s generelle håndtering af området min faglige stolthed. Jeg sidder tilbage med opfattelse af, at FOA synes organisationen er vigtigere end medlemmerne”, siger Jakob Andersen.

”Jeg er stærkt bekymret for, at kendelsen vil betyde en fremtidig lavere organiseringsgrad i LO for netop denne faggruppe. Og netop en løsning, der gavner en høj organiseringsgrad, er et af punkterne, som skal vægtes ifølge forretningsordenen for grænseudvalget. Hertil kommer, at kendelsen vil vanskeliggøre bestræbelserne på en samling af fagområdet, sådan som BO og vi ønsker det”, siger Jakob Andersen.

Annonce