Brandskader er blevet dobbelt så dyre

Antallet af brande er faldet, men gennemsnitserstatningen efter brand er fordoblet de seneste 10 år. Udviklingen er blevet forstærket af høj inflation, der har sat sine spor i erstatningsstørrelserne. Materialer til genopbygning er blevet dyrere, håndværkere er blevet dyrere, og indbo er blevet dyrere at erstatte. I dag koster en gennemsnitlig brand 87.000 kr. i erstatning.

Selv om antallet af brandskader er halveret siden 2009, så er det gået lige omvendt med de gennemsnitlige erstatninger i kroner og øre: De er mere end fordoblet. Fra ca. 40.000 kr. i gennemsnit pr. skade i 2009 til 87.000 kr. i 2022.

Det viser de nyeste tal fra forsikrings- og pensionsselskabernes brancheforening, F&P, hvor det også fremgår, at forsikringsselskaberne i 2022 udbetalte 3,5 mia. kr. i erstatning for brande.

”Årene med coronanedlukninger og høj inflation har sat sine spor i erstatningsstørrelserne. Materialer til genopbygning er blevet dyrere, håndværkere er blevet dyrere, og indbo er blevet dyrere at erstatte”, fortæller Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i F&P.

”Brande ødelægger alt og efterlader ofte de skadelidte med store tab – for ikke alt materielt kan erstattes med kroner og øre. Babybillederne af de voksne børn, de arvede møbler, smykkerne. Det går jo tabt for evigt i en brand. For os er det vigtigt at arbejde for trygge kunder, og derfor skal vi ikke kun forebygge at branden sker – der skal også sættes ind med skånsom brandslukning, så man redder mere fra både flammer og vand”, siger Pia Holm Steffensen.

Samarbejde skal give mere skånsom brandslukning

Derfor har F&P tidligere startet et samarbejde med Beredskab Øst, Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og Østifterne om at udarbejde og udgive undervisningsmateriale til brandfolk om slukningsmetoder og mere skånsom brandslukning.

”Det er vigtigt at forebygge, at brand opstår, og det har vi, med held, arbejdet målrettet på i en årrække. Men det er også vigtigt at kunne redde, hvad reddes kan, når uheldet er ude, og med de nye brandslukningsmetoder kan man redde mere. Vi ved, at ny viden har været efterspurgt blandt brandfolk. Det er til gavn for forsikringsselskaberne – men jo allermest til stor glæde for de skadelidte, der hurtigere kommer tilbage efter en brand”, siger Pia Holm Steffensen.

Annonce