Femern-forbindelsen sætter nye standarder for tunnelsikkerhed

I den sidste tid har der i medierne været kritik af sikkerheden i Femern-tunnelen. Men selskabet bag den kommende tunnel, Femern A/S, garanterer nu, at alle brugerne får en tryg oplevelse, når de rejser gennem verdens længste sænketunnel. Selskabet understreger, at Femern-tunnelen overholder – og i nogle tilfælde overgår – alle sikkerhedskrav fra Danmark, Tyskland og EU.

Sikkerheden er tænkt ind i alle aspekter af designet, og derfor bliver den 18 kilometer lange Femern-forbindelse ikke bare verdens længste sænketunnel til tog og biler. Den bliver også en af de mest sikre, lyder det fra Femern A/S.

Samlet set bliver Femern-tunnelen sikrere end en tilsvarende strækning på vej eller jernbane i åbent land. Det viser rådgivernes analyser. Det skyldes blandt andet, at faktorer, der ofte udløser uheld – som mørke, dårligt vejr og modkørende trafik – ikke forekommer i tunnelen.

Ventilation er vigtig

Ventilation af tunnelen er en vigtig del af sikkerhedskonceptet. Ventilationen skal sikre frisk luft i tunnelen under almindelig drift og især sættes ind ved kø og andre hændelser. Tunnelen forsynes derfor med et stort antal jetventilatorer, som kan blæse i begge retninger og styres via tunnelens overvågnings- og kontrolsystem.

Størstedelen af tiden vil ventilationssystemet ikke køre, fordi det er unødvendigt. Biler og tog vil presse luften i tunnelen ud og suge frisk luft ind og dermed sikre luftkvaliteten. Den mekaniske ventilation sættes først ind, hvis eksempelvis et uheld stopper trafikken i tunnelen.

Der bruges samme princip for langsgående ventilation som i tunnelen under Øresund. Konceptet er blevet videreudviklet, så det kan anvendes i Femern-tunnelen, selv om den er godt fire gange så lang som Øresundstunnelen. Det er enkelt, driftssikkert og kraftigt udstyr, som er dimensioneret til at kunne håndtere ekstreme situationer. Og det er gennemgået af uafhængige eksperter, oplyser Femern A/S.

Udvikler beredskabskoncept

Desuden udvikler Femern A/S sammen med danske og tyske rednings- og beredskabsmyndigheder et sikkerheds- og beredskabskoncept for tunnelen, som skal minimere risikoen for uheld og sikre en effektiv redningsindsats, hvis et uheld alligevel sker.

Tunneltrafikken overvåges af personale døgnet rundt, og kødannelse afværges via et computerkontrolleret trafikstyringssystem med tilhørende skiltning og radioforbindelse til blandt andet bilradio. Så det bliver en sikker og tryg oplevelse at køre gennem Danmarks tredje store tunnel under vand.

Annonce