Brandvæsen var 24 minutter om at nå frem til storbrand

Arkivfoto: Brandstationen i Hørsholm

Der gik 24 minutter fra alarmen blev modtaget hos alarmcentralen til Søllerød-Hørsholm Brandvæsen var fremme, da Restaurant Mikkelgaard på Strandvejen mandag blev hærget af en voldsom brand. Tekniske problemer betød, at alarmcentralen i København måtte sende alarmen tre gange, før den var modtaget hos brandvæsenet i Søllerød-Hørsholm, der først var fremme på brandstedet efter næsten en halv time.

Et større antal tilskuere kunne i mellemtiden med stigende frustration følge, hvordan en mindre brand i en skurbygning bredte sig til Restaurant Mikkelgaards selskabslokaler. Gasflasker i det brændende skur udløste på et tidspunkt to eksplosioner, der yderligere satte gang i brandudbredelsen. Da brandvæsenet efter næsten en halv time nåede frem havde ilden fået godt fat i tagkonstruktionen, og det tog brandvæsenet et par timer at få kontrol med branden. Det skete omfattende skader på bygningerne.

Alarmcentralen hos Københavns Brandvæsen er ved at undersøge omstændighederne nærmere, og alarmcentralen vil først onsdag kommentere sagen og oplyse, hvor fejlen skete. Men tidsforløbet ser tilsyneladende således ud:

  • Kl. 16.48: 112 modtager første opkald om branden.
  • Kl. 16.50: Alarmering af indsatsleder Leif B. Johansen og brandfolkene.
  • Kl. 16.57: Indsatslederen ankommer til skadestedet.
  • Kl. 17.00: Der konstateres alarmeringfejl og sendes en ny alarm til brandfolkene.
  • Kl. 17.03: Politipatrulje ankommer.
  • Kl. 17.04: Der konstateres igen alarmeringsfejl og sendes en tredje alarm.
  • Kl. 17.07: Første brandkøretøj forlader Hørsholm Brandstation.
  • Kl. 17.11: Første brandkøretøj ankommer til brandstedet.

Annonce