Søllerød-Hørsholm Brandvæsen har taget over i Hørsholm

Søndag kl. 12.00 overtog det fælleskommunale Søllerød-Hørsholm Brandvæsen officielt brandslukningen i Hørsholm Kommune. Hidtil er brandslukningen blevet varetaget af Falck, men Hørsholm Kommune har valgt at etablere sit eget beredskab i samarbejde med nabokommunen Søllerød. I brandvæsenets første måned, hvor lovgivningens krav til udrykningstider stadig gælder, vil brandvæsenet ikke kunne overholde lovgivningen i Rungsted-området.

Den nye brandstation i Hørsholm placeres på en af Hørsholm Kommunes nordligste adresser, og det giver problemer med udrykningstiderne i de sydlige og østlige dele af kommunen, især i Rungsted-området. Det har ført til store protester fra de lokale borgere. I første omgang fastholdt Hørsholm Kommune, at brandvæsenet uden problemer kunne være fremme indenfor lovgivningens krav på 10 minutter overalt i kommunen. Tidligere på året skiftede kommunen imidlertid kurs, og erkendte, at man i visse områder kunne få problemer med at nå rettidigt frem.

Kravet om, at udrykningen skal være fremme indenfor 10 minutter gælder kun til 1. januar 2005, hvor nye regler træder i kraft. Herefter er det op til den enkelte kommune af fastsætte kravene til udrykningstiderne på baggrund af en risikovurdering. I Rungsted har borgerne fra starten forudsagt, at kommunens risikovurdering af deres område nok ville konkludere, at udrykningstiden kunne sættes op, så kommunen ikke ville være nødt til at investere i en ekstra brandstation i området. Nu har Søllerød-Hørsholm Brandvæsen gennemført en midlertidig riskovurdering af Rungsted-området, og her er man som forudsagt nået frem til, at det ikke vil være noget problem, hvis 10% af udrykningerne først er fremme indenfor 15 minutter. De øvrige udrykninger skal dog stadig være fremme indenfor 10 minutter.

Den nye risikovurdering underkender en tidligere – men ikke så omfattende – vurdering, der blev foretaget af Hørsholms beredskabschef i 1998 i forbindelse med, at Falck havde planer om at flytte sin station i Hørsholm til samme område, hvor brandstationen nu er blevet placeret. Dengang påpegede beredskabschefen, at en sådan placering ville give problemer med at overholde udrykningstiderne, og beredskabschefen frarådede, at man klassificerede Rungsted-området som spredt bebyggelse, hvilket ellers ville medføre, at udrykningstiden kunne sættes op fra 10 til 15 minutter. “Under hensyntagen til områdets karakter med ca. 500 boliger, hvoraf mange har høj værdi, Rungsted Skole, Karen Blixen Museet, Forsikringshøjskolen med 100 værelser og Margrethelund med 35 beboere, kan jeg ikke anbefale, at området øst for jernbanen og syd for Rungstedvej ændrer karakter til benævnelsen spredt bebyggelse”, skrev beredskabschef Leif B. Johansen i 1998. Han er i dag viceberedskabschef i Søllerød-Hørsholm Brandvæsen.

Annonce