Brandvæsener får mulighed for at udstede påbud og forbud

Når landets brandvæsener udfører brandsyn og i den forbindelse konstaterer ulovlige driftsmæssige forhold, som også er byggetekniske, så udløser det i dag et større bureaukrati. Brandvæsenerne skal nemlig indberette de ulovlige forhold til kommunerne, som så skal lave deres egen sagsbehandling. Men et nyt lovforslag vil gøre det muligt for brandvæsenerne selv at udstede påbud og forbud på stedet.

Som reglerne er i dag, skal ulovlige driftsmæssige forhold, som også er byggetekniske, og som brandvæsenerne konstaterer i forbindelse med brandsyn, indberettes til kommunerne, som herefter kan udstede påbud og forbud.

Reglerne medfører således dobbeltarbejde for kommuner og brandvæsener – og udgør dermed en unødig administrativ byrde. Men med et nyt lovforslag lægger Transport- og Boligministeriet op til, at de enkelte kommunalbestyrelser får hjemmel til at henlægge kompetencen til at udstede påbud og forbud, som vedrører driftsmæssige foranstaltninger, til brandvæsenerne.

Det vil være op til kommunerne selv at beslutte, om de vil henlægge kompetencen til brandvæsenerne. Vælger de det, vil brandvæsenerne kunne træffe afgørelse på stedet i forbindelse med brandsyn uden kommunal sagsbehandling. Lovforslaget vil således kunne gøre sagsgangen ved udstedelse af påbud og forbud i forbindelse med brandsyn enklere hos både brandvæsen og kommune.

Lovforslaget skal behandles i Folketinget i løbet af efteråret, og hvis det vedtages, vil det træde i kraft pr. 1. januar 2021.

Annonce